ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αλλάξαμε τον ΦΠΑ στο 6% στα οικιακά τιμολόγια

May, 24, 2019


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αλλάξαμε τον ΦΠΑ στο 6% στα οικιακά τιμολόγια

Από την Δευτέρα 20 Μαΐου έχει τεθεί σε ισχύ η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια. Η ιστοσελίδα μας υπολογίζει και τον ΦΠΑ στα οικιακά τιμολόγια γιατί ο φόρος αυτός είναι κόστος για τους ιδιώτες (Δεν ισχύει το ίδιο για τα επαγγελματικά).

Το allazorevma.gr έχει ενημερώσει συνεπώς τον αλγόριθμο για τα οικιακά τιμολόγια με υπολογισμό του ΦΠΑ στο 6%

 

allazorevma.gr