Υπάρχουν και χειρότερα : Η ποιότητα εξυπηρέτησης από το Δίκτυο

July, 14, 2019


Υπάρχουν και χειρότερα : Η ποιότητα εξυπηρέτησης από το Δίκτυο

Το δίκτυο της ΔΕΗ. δηλαδή ο ΔΕΔΔΗΕ, δεν έχει δικά του έσοδα. Πληρώνεται από την ΔΕΗ (και τους υπόλοιπους παρόχους). Και ως γνωστό,  "ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος". Το πρόβλημα του δικτύου είναι σημαντικό γιατί η ποιότητα εξυπηρέτησης των καταναλωτών (πχ διάρκεια και συχνότητα βλαβών) είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητος ζωής αλλά και προϋπόθεση για ομαλή επιχειρηματική δράση. Η επίπτωση της έλλειψης πόρων είναι πλέον εμφανής - η ποιότητα του δικτύου στη  χώρα είναι κάτω από τον μέσο όρο των χωρών μελών  της  ΕΕ και χειροτερεύει διαρκώς. Στο δίκτυο ηλεκτρισμού τρώμε από τα έτοιμα: Από ένα γερασμένο  δίκτυο, κατασκευασμένο στα γρήγορα πριν 50-60 χρόνια που έχει ανάγκη επενδύσεων όχι για να αντιμετωπίσει τις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος αλλά τις στοιχειώδεις ανάγκες της χώρας. 

Τι να κάνουμε; 

H συνέχεια στο επόμενο μας νέο #σώσετηνΔΕΗ

 

allazorevma.gr