Διακοπές Ρεύματος: Υπάρχει Πρόβλημα-Τώρα και στο Μέλλον

August, 20, 2019


Διακοπές Ρεύματος: Υπάρχει Πρόβλημα-Τώρα και στο Μέλλον

Έχει παρατηρηθεί πρόσφατα στην χώρα ένα αυξημένο κύμα διακοπών ρεύματος σε σχέση με το παρελθόν. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, οπότε οι παρατηρήσεις είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα προς το παρόν. Οι πρόσφατες δηλώσεις πολιτικών ταγών όμως, που ίσως ξέρουν καλύτερα, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές.

Αν αυτό μας παρηγορεί, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό μόνο. Ηλεκτρικά συστήματα σε προηγμένες χώρες έχουν παρόμοια θέματα. Αυτά οφείλονται κυρίως σε δύο παράγοντες:

Ο πρώτος, από την πλευρά της ζήτησης, είναι ότι οι διακοπές έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος δεδομένου ότι όλο και πιο μεγάλο μέρος οικονομικών δραστηριοτήτων μεγάλης προστιθέμενης αξίας απαιτούν αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. Εάν το μέλλον θέλουμε να είναι ψηφιακό, τότε πρέπει να διαθέτουμε ηλεκτρικά συστήματα με μεγαλύτερα περιθώρια ασφαλείας. Το κόστος της επένδυσης που θα απαιτηθεί είναι πολύ μικρό σε σχέση με την απώλεια οικονομικής δραστηριότητας από την έλλειψη των περιθωρίων αυτών.


Ο δεύτερος, από τη πλευρά της προσφοράς, είναι η συλλογική απόφαση που έχει ληφθεί για αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση αυτή τόσο μεγαλύτερες επενδύσεις απαιτούνται για την εξασφάλιση ενός δεδομένου επιπέδου ασφάλειας στην ηλεκτροδότηση.

Οι δύο αυτοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από την πολιτεία (ή τον αρμόδιο ρυθμιστή) ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση (που είναι ένα γνήσιο "δημόσιο αγαθό") είναι επαρκής για τις ανάγκες της οικονομίας της χώρας όχι μόνο στον βραχυχρόνιο αλλά και στον μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Ας μετρήσουμε με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο το επίπεδο εξυπηρέτησης των φορτίων από το δίκτυο σήμερα. Αν δεν το μετρήσεις δεν μπορείς να το βελτιώσεις-σωστά; Σε δεύτερο (παράλληλο) βήμα ας κάνουμε την άσκηση του υπολογισμού του κοινωνικού κόστους των διακοπών ρεύματος ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τρίτο ας μειώσουμε την  χρέωση για την αμοιβή των ΑΠΕ και ας μεταφέρουμε τα ποσά στην χρέωση για το δίκτυο (Να σημειωθεί ότι οι Γερμανοί καταναλωτές πληρώνουν για το δίκτυο τριπλάσιο ποσό από ότι εμείς στην Ελλάδα). Τέλος, ας εξασφαλίσουμε με σωστό έλεγχο ότι οι αυξημένες επενδύσεις (στο δίκτυο κυρίως) πιάνουν τόπο με την βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των φορτίων (Με την ευκαιρία - η ιδιωτικοποίηση των Δικτύων δεν βλάπτει - αντίθετα ευνοεί την προσπάθεια αυτή).

 

allazorevma.gr