Μήπως τελικά και οι πολιτικοί διαβάζουν το allazorevma.gr;

September, 6, 2019


Μήπως τελικά και οι πολιτικοί διαβάζουν το allazorevma.gr;

Οι προτάσεις μας για μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ και εφαρμογή ρήτρας μεταβλητού κόστους στα τιμολόγια της ΔΕΗ καταγεγραμμένες από τις 31/7/2018 εφαρμόστηκαν σχεδόν ένα χρόνο αργότερα από δύο κυβερνήσεις. 

Τα μέτρα αυτά δεν τα επινοήσαμε εμείς. Αποτελούν είτε συνήθεις πρακτικές στις ευρωπαϊκές χώρες (πχ ρήτρες μεταβλητού κόστους από τον δεσπόζοντα πάροχο) είτε προτάσεις καινοτόμων και σοβαρών πολιτικών.

Προτείνουμε να διαβάσετε τόσο τις αρχικές μας δημοσιεύσεις......όσο και τις επόμενες γιατί είμαστε μπροστά από τους πολιτικούς με διαφορά φάσης τουλάχιστον ενός χρόνου


 

allazorevma.gr