Το πρόβλημα δεν είναι οι ρήτρες αλλά τα όρια!

October, 1, 2019


Το πρόβλημα δεν είναι οι ρήτρες αλλά τα όρια!

Οι περισσότεροι πάροχοι ρεύματος έχουν ρήτρες οριακής τιμής στις συμβάσεις τους που ενεργοποιούνται όταν η τιμή αυτή υπερβεί ένα άνω όριο (ή γίνει χαμηλότερη από ένα κάτω όριο). Ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε προς τα κάτω ώστε να πιστωθεί ο καταναλωτής την διαφορά. Αντίθετα, εδώ και δύο περίπου χρόνια, ενεργοποιείται συνεχώς προς τα πάνω οδηγώντας σε αυξήσεις της τιμής έως 15 %. Ο βασικός λόγος γι' αυτό είναι ότι οι περισσότεροι πάροχοι δεν άλλαξαν προς τα πάνω το πάνω όριο, το οποίο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο είναι συνεχώς μικρότερο από την οριακή τιμή συστήματος. Αυτό σημαίνει "πειραγμένα ζάρια" - αυτόματη χρέωση ρήτρας. Με άλλα λόγια, επιλέγοντας πάροχο που έχει ρήτρα στην σύμβαση, ο καταναλωτής έχει ήδη χάσει δυνητικά μεγάλο μέρος από το όφελος υπολογισμένο με την τιμή καταλόγου. 

Η συμβουλή του allazorevma.gr: Επιλέξτε τιμολόγια χωρίς χρέωση ρήτρας - υπάρχουν. Μπορείτε να τα βρείτε με το φίλτρο στην σελίδα αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα μας. Αν όμως σας αρέσει ο κίνδυνος, επιλέξτε κάποιο με ψηλό πάνω όριο - όσο πιο ψηλό τόσο καλύτερο. Μπορείτε να βρείτε τα όρια εδώ 
 

allazorevma.gr