Θα πρότειναν τους παρόχους τους σε τρίτους οι χρήστες του allazorevma.gr;

October, 18, 2019


Θα πρότειναν τους παρόχους τους σε τρίτους οι χρήστες του allazorevma.gr;

Οι χρήστες του allazorevma.gr  που έχουν χρησιμοποιήσει την δυνατότητα να αξιολογήσουν τους Παρόχους μετρούνται πλέον σε χιλιάδες. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που απαντούν είναι το κατά πόσο θα ήταν διατεθειμένοι να συστήσουν τους παρόχους που αξιολογούν σε άλλους καταναλωτές.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της πιθανότητας οι ίδιοι οι αξιολογούντες να συνεχίσουν την σχέση τους με τον πάροχο. Για τους παρόχους από την άλλη μεριά, η μακροπρόθεσμη σχέση με τον καταναλωτή είναι σημαντικός παράγοντας της κερδοφορίας τους - για να επανακτήσουν το κόστος πρόσκτησης των πελατών τους πρέπει αυτοί να μείνουν πελάτες τους για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν.


Πως "σκοράρουν" λοιπόν οι πάροχοι στο ερώτημα : Θα τον συνιστούσατε σε τρίτους;
Ο καλύτερος πάροχος έχει 80% θετικές απαντήσεις στην σύσταση  (Ναι θα τον συνιστούσα)
Ο χειρότερος πάροχος έχει 49% θετικές απαντήσεις στην σύσταση (Ναι θα τον συνιστούσα)
Ο μέσος όρος των απαντήσεων είναι 62% θετικές απαντήσεις (Ναι θα τον συνιστούσα)
Η διαφορά θετικών απαντήσεων ανάμεσα στον καλύτερο και τον χειρότερο είναι  31% (80% ο καλύτερος και 49% ο χειρότερος)

Η άποψή μας είναι ότι α νούμερα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τους παρόχους. Ιδιαίτερα για τον πάροχο με το μικρότερο ποσοστό σύστασης - που δεν είναι αυτός που θα υποπτευόταν κανείς!


 

allazorevma.gr