Οι εκπτώσεις 45% δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται - οι προτάσεις του allazorevma.gr

November, 5, 2019


Οι εκπτώσεις 45% δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται - οι προτάσεις του allazorevma.gr

Ορισμένοι πάροχοι ρεύματος στην Ελλάδα (όχι όλοι!!!) διαφημίζουν  εκπτώσεις 45% σε σχέση με τη ΔΕΗ ενώ συγχρόνως εξακολουθούν να επιβάλουν ρήτρα οριακής τιμής στους πελάτες τους εκμηδενίζοντας στην πράξη την  έκπτωση αυτή.

Το allazorevma.gr διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία ζητώντας απο τους χρήστες του να μας στέλνουν λογαριασμούς με χρεώσεις ρήτρας.

Με βάση αυτούς τους λογαριασμούς και την μελέτη των όρων στις συμβάσεις προμήθειας των παρόχων υπολογίζει ένα Συντελεστή Επιβάρυνσης Χρέωσης Ρήτρας ΟΤΣ και τον έχει εισάγει ως επιλογή στον αλγόριθμό του. Ο καταναλωτής, μπορεί έτσι να έχει μια πιο ρεαλιστική εικόνα της ωφέλειας του από την αλλαγή παρόχου.

Παράλληλα το allazorevma.gr έχει προτείνει να γίνουν με πρωτοβουλία των ίδιων των παρόχων ορισμένες εύκολες και γρήγορες αλλαγές στην διαδικασία χρέωσης ρήτρας που θα βελτιώσουν άμεσα το επίπεδο διαφάνειας:

  • Να συμφωνηθεί κατ΄αρχήν μια κοινή ονομασία για την χρέωση η οποία να χρησιμοποιείται από όλους τους παρόχους στους λογαριασμούς τους - Ρήτρα Χονδρικής Αγοράς είναι η δική μας πρόταση
  • Να συμφωνηθεί ότι η χρέωση θα εμφανίζεται στο ίδιο σημείο του λογαριασμού από όλους τους παρόχους  - ήτοι στις ανταγωνιστικές χρεώσεις.
  • Να υιοθετηθεί ένας κοινός τρόπος υπολογισμού της ρήτρας. Σήμερα ο κάθε πάροχος υπολογίζει την χρέωση με τον δικό του τρόπο με αποτέλεσμα η χρέωση να κυμαίνεται σε ένα φάσμα έως και 15 ευρώ την μεγαβατώρα μεταξύ παρόχων που διαφημίζουν το ίδιο άνω όριο. 

Θεωρούμε τα παραπάνω το λιγότερο που πρέπει να γίνει ώστε να διαφυλαχθεί σε ένα ελάχιστο βαθμό η αξιοπιστία της αγοράς, η οποία με τις σημερινές πρακτικές υποφέρει πολύ.

Απλά, πρακτικά πράγματα. Με την δωρεάν προσφορά του allazorevma.gr. 

 
 

allazorevma.gr