Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο; Συγκρίνουμε τις τιμές  

November, 22, 2019


Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο; Συγκρίνουμε τις τιμές  

Από την αρχή του 2018 οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου μπορούν να επιλέξουν προμηθευτή, όπως και στο ρεύμα.

Ο διαφορετικός αυτός προμηθευτής μπορεί να είναι ένας από τους δύο ''μεγάλους'' προμηθευτές  φυσικού αερίου(Φυσικό Αέριο, Ζενίθ) ή όποιος Πάροχος Ηλεκτρισμού έχει πάρει άδεια και για προμήθεια φυσικού αερίου. Η επιλογή συνεπώς από "ένα και μοναδικό" έγινε "έναν από πολλούς"  παρόχους που προσφέρουν φυσικό αέριο και ρεύμα.

Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουν οι χρήστες του allazorevma.gr  είναι ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, τα τιμολόγια φυσικού αερίου δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους για το μέλλον, αλλά είναι συγκρίσιμα με το ...παρελθόν - την περασμένη δηλαδή χρονιά.

Με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία λοιπόν, συντάξαμε τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα ως πρώτο βήμα προς την ολοκληρωμένη σύγκριση των προγραμμάτων αερίου (αφορά ετήσια κατανάλωση 5.000 Kwh)Σημειώσεις 

1 - Στα προγράμματα που δεν είναι σταθερή η τιμή της Kwh, χρησιμοποιήσαμε τον μέσο όρο των ανακοινωμένων τιμών του τελευταίου εξαμήνου 
2 - Τα προγράμματα DOUBLE PLAY προϋποθέτουν και ενεργή παροχή ηλεκτρισμού για το ίδιο ακίνητο, στον ίδιο Πάροχο 
3 - Στο πίνακα αναφέρονται όλα τα προγράμματα για αυτόνομη θέρμανση για τα οποία το allazorevma.gr βρήκε ανακοινωμένες τιμές 
4 - Το ΦΠΑ υπολογίστηκε με ποσοστό 6% και για ετήσια κατανάλωση 5.000 Kwh


 

allazorevma.gr