Δεν υπάρχουν τιμές 6,4 λεπτά την κιλοβατώρα και εκπτώσεις 48% στο ρεύμα

December, 3, 2019


Δεν υπάρχουν τιμές 6,4 λεπτά την κιλοβατώρα και εκπτώσεις 48% στο ρεύμα

Ορισμένοι εναλλακτικοί πάροχοι στον ενθουσιασμό τους για την απόκτηση νέων πελατών, υπερβάλουν κάπως στα διαφημιστικά τους μηνύματα. Εμείς στο allazorevma.gr πιστεύουμε ότι η υπερβολή αυτή περισσεύει. Γιατί, ενώ πράγματι ο καταναλωτής έχει ωφέλεια αλλάζοντας πάροχο, οι μεγάλες υποσχέσεις κινδυνεύουν να δημιουργήσουν στο μέλλον δυσαρέσκεια και απογοήτευση. Οι καταναλωτές λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν:

 -  Οι τιμές στην περιοχή των 6,4 λεπτών την κιλοβατώρα που διαφημίζονται δεν υπολογίζουν την πάγια χρέωση. Αν προστεθεί η πάγια χρέωση, η τιμή σε όλα τα τιμολόγια (σχεδόν σε όλο το φάσμα των καταναλώσεων) ανεβαίνει πολύ πάνω από τα 7 λεπτά.

  - Ακόμα χειρότερο, αν το τιμολόγιο προβλέπει στην σύμβαση χρέωση ρήτρας οριακής τιμής, ο πάροχος έχει το δικαίωμα (και συνήθως το ασκεί) να χρεώσει 1-2 λεπτά την κιλοβατώρα περισσότερο με τις τρέχουσες τιμές της χονδρικής αγοράς.

  - Τέλος, οι εκπτώσεις της τάξεως του 48% αφορούν μόνο το ανταγωνιστικό μέρος των τιμολογίων. Που είναι περίπου το 50% της συνολικής χρέωσης για το ρεύμα. Και το βασικό ερώτημα παραμένει :  48% με βάση ποιες τιμές; Με τα 6,4 λεπτά που διαφημίζονται; Ο υπολογισμός είναι προφανώς λάθος.

Η συμβουλή του allazorevma.gr: Αγνοήστε όλα τα νούμερα που ακούτε στις διαφημίσεις (ή στο τηλέφωνο). Μόνο στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μια εκτίμηση της πραγματικής σας ωφέλειας. Σε ευρώ τον χρόνο - που είναι σημαντική αλλά και ρεαλιστική. 


 

allazorevma.gr