Σαββατοκύριακο 18-19 Iανουαρίου - καιρός για αλλαγή ρεύματος!

January, 18, 2020


Σαββατοκύριακο 18-19 Iανουαρίου - καιρός για αλλαγή ρεύματος!

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας, η ΔΕΗ έχει ανεβάσει το ανταγωνιστικό μέρος των τιμών της στο ρεύμα από περίπου 9,5 σε 11 λεπτά την κιλοβατώρα - μειώνοντας συγχρόνως και την έκπτωση καλοπληρωτή. 

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και καταναλωτές με μικρές καταναλώσεις έχουν πλέον όφελος της τάξεως των 80-100 ευρώ τον χρόνο φεύγοντας από την ΔΕΗ. Ένας μέσος καταναλωτής με 4.500 κιλοβατώρες τον χρόνο έχει όφελος περισσότερα από 150 ευρώ ετησίως.


Είναι ο καιρός λοιπόν να αλλάξετε πάροχο μέσα στο Σαββατοκύριακο 18-19 Iανουαρίου μέσα από το allazorevma.gr γιατί:


  • Θα έχετε ανεξάρτητη, αντικειμενική και αξιόπιστη εκτίμηση της ωφέλειας σας - μακριά από παραπλανητικές υποσχέσεις και μεγάλα λόγια 
  • Το allazorevma.gr θα ανταποδώσει την προτίμησή σας με δώρο 10 ευρώ στους χρήστες που αλλάξουν Πάροχο μέσα στο Σαββατοκύριακο 18-19 Iανουαρίου  μέσω της ιστοσελίδας σε έναν από τους συνεργαζόμενους Παρόχους Petrogaz, nrg, Ελιν, Volterra,Volton,Zeniθ και με δώρο 20€ σε οσους αλλάξουν στην Protergia 

Το ποσό θα πιστωθεί σε εσάς από το allazorevma.gr μετά από την επιτυχή αλλαγή Παρόχου (αλλαγή "εκπροσώπησης")


 

allazorevma.gr