Τιμολόγια χωρίς Ρήτρες - μόνο στο allazorevma.gr

February, 4, 2020


Τιμολόγια χωρίς Ρήτρες - μόνο στο allazorevma.gr

Οι περισσότεροι πάροχοι πλέον χρεώνουν στους πελάτες τους ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Στην πράξη αυτό ισοδυναμεί με αύξηση του βασικού τους τιμοκαταλόγου έως και 20%. Η αλλαγή παρόχου εξακολουθεί να εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση δεδομένου ότι η ΔΕΗ αύξησε κατά πολύ τις δικές της τιμές από την 1/9/19. Αλλά η σύγκριση με τους εναλλακτικούς παρόχους είναι, λόγω ρητρών, παραπλανητική.  

Την λύση προσφέρει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκριση τιμών ρεύματος στην Ελλάδα. Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί, επιλέγοντας το φίλτρο "τιμολόγια χωρίς χρέωση οριακής τιμής" στην σελίδα αποτελεσμάτων να δεί τις προσφορές των παρόχων σε τιμολόγια σταθερής τιμής. Δηλαδή τιμολόγια με όρους προμήθειας που δεν προβλέπουν χρέωση οριακής τιμής συστήματος.

Στη χαώδη κατάσταση που βρίσκεται η λιανική αγορά ηλεκτρισμού λόγω αδυναμίας των ελεγκτικών μηχανισμών να επιτελέσουν το στοιχειώδες καθήκον τους, το allazorevma.gr βοηθάει τους Έλληνες καταναλωτές να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία της αγοράς χωρίς κίνδυνο

 

allazorevma.gr