Η WE ENERGY στη σύγκριση του allazorevma.gr

February, 11, 2020


Η WE ENERGY στη σύγκριση του allazorevma.gr

To allazorevma.gr καλωσορίζει την WE ENERGY, ως το νεότερο μέλος στην ομάδα των συνεργαζόμενων παρόχων Ηλεκτρικού Ρεύματος. Από σήμερα /2/2020 μπορείτε να αλλάξετε ηλεκτρονικά στην WE ENERGY μέσω του allazorevma.gr

Επιλέγοντας τη WE ENERGY, θυγατρική του ελληνικού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG),  ο οποίος δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), επιχειρήσεις και νοικοκυριά αποκτούν πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα:
  • Σημαντική μείωση στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η WE ENERGY προσφέρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πακέτα
  • Ανταγωνιστικά τιμολόγια χωρίς κρυφές χρεώσεις. Η WE ENERGY έχει ως πάγια πολιτική της να αποστέλλει στους πελάτες της «καθαρούς» Λογαριασμούς Κατανάλωσης χωρίς κρυφές χρεώσεις.
  • Μεγάλη εξασφάλιση έναντι της Οριακής Τιμής Συστήματος. Η WE ENERGY είναι ο μόνος πάροχος στην Ελλάδα που προσφέρει σταθερή τιμολόγηση με τη μέση Οριακή Τιμή του Συστήματος εντός του εύρους 43-68 ευρώ/MWh. Το μεγάλο αυτό εύρος που παρέχει η WE ENERGY σε όλα τα συμβόλαιά της, σχεδόν εξασφαλίζει τους πελάτες της, ότι η τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν, πρακτικά, θα παραμένει σταθερή.
  • Κατανάλωση Πράσινης Ενέργειας. Όσο πιο μεγάλη είναι η ζήτηση για πράσινη ενέργεια μέσω της WE ENERGY τόσο μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση των πολιτικών προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Πιστοποιητικό Πράσινης Ενέργειας. Η WE ENERGY παρέχει στις επιχειρήσεις το «Πράσινο Σήμα». Το σήμα αυτό, με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επομένως, με τη WE ENERGY μια επιχείρηση βελτιώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και πιστοποιεί την περιβαλλοντική της ευαισθησία. Επιπλέον, με το «Πράσινο Σήμα» οι επιχειρήσεις αξιοποιούν ένα ισχυρότατο μέσο για να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την εταιρική τους ταυτότητα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών τους.


 

allazorevma.gr