Οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους!

February, 19, 2020


Οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους!

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διεξήγαγε διαβούλευση για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της χρέωσης ρητρών οριακής τιμής στους λογαριασμούς ρεύματος. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι απαντήσεις των παρόχων ήταν εκτός θέματος. Πράγμα κατανοητό γιατί και οι ερωτήσεις ήταν εκτός θέματος. Μεταξύ των παρόχων η ΔΕΗ έδωσε το καλό παράδειγμα ζητώντας να μείνει εμπιστευτική η απάντησή της. Κανείς εκπρόσωπος της πλευράς των καταναλωτών (εκτός από το allazorevma.gr) δεν υπέβαλε παρατηρήσεις. Οι απαντήσεις των παρόχων επικεντρώθηκαν κυρίως στην δικαιολόγηση των ρητρών με το παράπονο ότι η πολιτεία τους επιβαρύνει με μη προβλέψιμες διοικητικά καθοριζόμενες χρεώσεις - πράγμα αληθές αλλά εκτός θέματος.


Η εκτίμησή μας συνεπώς είναι ότι η πρακτική της χρέωσης ρητρών θα συνεχίσει να εφαρμόζεται απρόσκοπτα. Να θυμίσουμε ότι τα κυριότερα προβλήματα με τις ρήτρες (κανένα από αυτά στην ουσία δεν αντιμετωπίστηκε στην διαβούλευση) είναι:
  • Η τοποθέτηση τους στον λογαριασμό σε ρυθμιστικές ή "συμπληρωματικές" χρεώσεις
  • Η παραπλανητική προώθηση των προϊόντων των παρόχων με εκπτώσεις και τιμές που δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τις ρήτρες.
  • Το γεγονός ότι τα όρια πάνω από τα οποία χρεώνεται ρήτρα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο χαμηλά, που η εφαρμογή τους είναι σίγουρη από την πρώτη ημέρα του συμβολαίου προμήθειας - καθιστώντας τους τιμοκαταλόγους παραπλανητικούς. 
Ο καταναλωτής συνεπώς παραμένει όμηρος των κακών πρακτικών. Ευτυχώς υπάρχει τρόπος να αντιδράσει - η φυγή! Προτείνουμε στους καταναλωτές μόλις ανακαλύψουν την περίεργη αυτή χρέωση στον λογαριασμό τους να αλλάξουν αμέσως πάροχο. Χρησιμοποιώντας το μοναδικό μέχρι στιγμής εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να βρούν τιμολόγια Χωρίς Ρήτρες - υπάρχουν! Την πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα - το allazorevma.gr

 

allazorevma.gr