Οδηγία της ΕΕ για Εργαλεία Σύγκρισης- Είμαστε Έτοιμοι!

February, 21, 2020


Οδηγία της ΕΕ για Εργαλεία Σύγκρισης- Είμαστε Έτοιμοι!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Οδηγία 944/2019 που εκδόθηκε το περασμένο Ιούνιο, θεσμοθετεί επίσημα μεταξύ άλλων (Άρθρο 14) την υποχρέωση ύπαρξης σε όλα τα κράτη-μέλη, εργαλείων σύγκρισης τιμών στις λιανικές αγορές ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου). Τα κράτη-μέλη έχουν  υποχρέωση να ενσωματώσουν την Οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι 31/12/2020.

Με την Οδηγία αυτή η ΕΕ στην πραγματικότητα "κρούει θύρες ανοικτές". Αυτό γιατί εργαλεία σύγκρισης τιμών ενέργειας λειτουργούν εδώ και χρόνια στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Εργαλεία που είτε έχουν αναπτυχθεί με ιδιωτική είτε με δημόσια πρωτοβουλία ή και με τις δύο συγχρόνως. (Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία που έφυγε έχει ήδη εδώ και καιρό προσαρμοσθεί - να δούμε τι θα κάνουν  τώρα που έμειναν μόνοι τους).

Το ευχάριστο είναι ότι και η Ελλάδα έχει στην πράξη προσαρμοστεί στην Οδηγία. Εδώ και πέντε περίπου χρόνια, με ιδιωτική πρωτοβουλία, λειτουργούν δύο εργαλεία σύγκρισης τιμών ηλεκτρισμού, τα οποία έχουν εξυπηρετήσει συνολικά εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές στην προσπάθεια τους να επιλέξουν νέο πάροχο ρεύματος.

Παράλληλα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προσπαθεί, εδώ και δυο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι την στιγμή που γράφεται το παρόν και μετά την δαπάνη αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, να αναπτύξει και να θέσει σε λειτουργία ένα δικό της εργαλείο/παρατηρητήριο τιμών.

Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση όπου η προσαρμογή έχει γίνει de facto και μένει να γίνει de jure (η γνώση των λατινικών είναι ένα ανεκπλήρωτο όνειρο του γράφοντος). Τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά; Να θεσμοθετήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 944/2019, μια διαδικασία απονομής "σήματος εμπιστοσύνης" στις λειτουργούσες (ή και σε όσες θα ήθελαν να λειτουργήσουν στο μέλλον) πλατφόρμες σύγκρισης τιμών ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθειά της να αναπτύξει και την δική της δημόσια πλατφόρμα. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση ανάλογες διαδικασίες που ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με τον τρόπο αυτό η (τυπική) προσαρμογή της χώρας στις ευρωπαϊκή Οδηγία θα γίνει σε χρόνο ρεκόρ και το κυριότερο δεν θα εξαρτάται από ένα αρνητικό χαρακτηριστικό της "ελληνικής πραγματικότητας" - το πόσο χρόνο παίρνει να γίνει και πόσο στοιχίζει τελικά ένα δημόσιο έργο.
 

allazorevma.gr