Σύγκριση Δείκτη Τιμών Ρεύματος Eurostat - allazorevma.gr

May, 11, 2020


Σύγκριση Δείκτη Τιμών Ρεύματος Eurostat - allazorevma.gr

Δημοσιεύτηκε προ ημερών η πιο πρόσφατη έκθεση της Εurostast για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα, η Έκθεση δίνει τιμή για οικιακούς καταναλωτές 155 ευρώ την μεγαβατώρα. Το allazorevma.gr στις 20 Απριλίου υπολόγισε τον δικό του δείκτη στο ύψος των 166 ευρώ την μεγαβατώρα. Που οφείλεται η διαφορά;

Κατ΄αρχήν στην διαφορετική χρονική περίοδο. Ο αριθμός της Eurostat αναφέρεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2019 ενώ ο δείκτης του allazorevma. gr υπολογίστηκε με τιμές Απριλίου 2020. 

Υπάρχει όμως και μια δομική διαφορά. Για να υπολογίσει τον δείκτη της, η Eurostat κάνει δύο σταθμίσεις. Μία για τα μερίδια αγοράς των προμηθευτών και μια για τα επίπεδο κατανάλωσης. Το allazorevma.gr  κάνει μόνο την στάθμιση μέσω των μεριδίων αγοράς και υπολογίζει τον δείκτη για ένα μόνο επίπεδο κατανάλωσης - τις 3.750 κιλοβατώρες τον χρόνο. Αυτό συμβαίνει γιατί το allazorevma.gr δεν έχει στην διάθεσή του την κατανομή των οικιακών καταναλωτών ανά επίπεδο κατανάλωσης (και ίσως σημαντικότερο των δικαιούχων Κοινωνικού τιμολογίου). Αυτό τηρείται μυστικό στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού,  όπως  πολλά άλλα.

Το allazorevma.gr θα συνεχίσει την έκδοση του δείκτη του γιατί
α) είναι πολύ πιο επίκαιρος από της Eurostat
β) δίνει την τάση των τιμών με τόση ακρίβεια όσο και η Eurostat - και το πιο σημαντικό
γ) θα τον συγκρίνει με τον χονδρική τιμή που, δεδομένων των ρητρών που χρησιμοποιούν οι πάροχοι στην  ελληνική αγορά, τον κάνει πιο χρήσιμο.

Στην επόμενη έκδοση του δείκτη (Μάιος 2020) πάντως, το allazorevma.gr θα υπολογίσει πέντε δείκτες, ένα για κάθε επίπεδο κατανάλωσης της Eurostat. Και θα τους προωθήσει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ελπίζοντας να μάθει την στάθμιση τους
 

allazorevma.gr