Μικρή Πτώση του Δείκτη Τιμών Ρεύματος του allazorevma.gr τον Μάιο

May, 22, 2020


Μικρή Πτώση του Δείκτη Τιμών Ρεύματος του allazorevma.gr τον Μάιο

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, παρουσίασε μικρή πτώση σε σχέση με τον Απρίλιο. Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης αφορά οικιακές καταναλώσεις (χρησιμοποιώντας ως αναφορά την κατανάλωση 3,750 ημερήσιες κιλοβατώρες τον χρόνο) και συνοψίζει τις τιμές της αγοράς, όπως αυτές υπολογίζονται από τον αλγόριθμο της ιστοσελίδας,  σταθμισμένες με τα μερίδια αγοράς των παρόχων.

Τα αποτελέσματα: Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Χρεώσεων μειώθηκε από 100,96 ευρώ την μεγαβατώρα σε 96,55 ευρώ την μεγαβατώρα (ήτοι κατά 4,4%). Αυτή η μείωση οφείλεται σε δυο λόγους:
  • την ελαφριά μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην χαμηλή τάση 
  • την πρωτοφανή  πτώση της οριακής (χονδρικής) τιμής συστήματος τον Απρίλιο (από 43 σε 28 ευρώ/μεγαβατώρα) η οποία οδήγησε σε μηδενισμό των ρητρών οριακής τιμής συστήματος σε όλα τα τιμολόγια λιανικής των παρόχων.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου  του ΦΠΑ μειώθηκε από 166,01 σε 161,33 ευρώ την μεγαβατώρα ήτοι κατά 2,8%.  Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 68,8 έως 80,30 με μέσο όρο τα 75,52 ευρώ την μεγαβατώρα (μείωση κατά 5% στον μέσο όρο).

Η μείωση των ανταγωνιστικών τιμών λιανικής (4,4%) ήταν πολύ μικρότερη από αυτήν της χονδρικής (35%). Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια όλων των παρόχων (συμπεριλαμβανόμενης της ΔΕΗ) ανέβηκαν σημαντικά την περίοδο αυτή. Με την προϋπόθεση ότι θα εισπράξουν τους λογαριασμούς τους.
 

allazorevma.gr