Η Χρέωση CO2 στους Λογαριασμούς Ρεύματος Είναι Λάθος

May, 29, 2020


Η Χρέωση CO2 στους Λογαριασμούς Ρεύματος Είναι Λάθος

Η ΔΕΗ και ορισμένοι εναλλακτικοί πάροχοι χρεώνουν (ή διατηρούν το δικαίωμα στις συμβάσεις προμήθειας να χρεώσουν) ειδικά σε μεγάλους και επαγγελματικούς πελάτες ρήτρα κόστους δικαιωμάτων εκπομπών CO2. Αυτή η χρέωση για την ΔΕΗ υποκαθιστά την χρέωση ρήτρας οριακής τιμής αλλά για τους εναλλακτικούς παρόχους είναι πρόσθετη - ανεξάρτητη από την χρέωση ρήτρας οριακής τιμής, η οποία επιβάλλεται σε όλα τα τιμολόγια οικιακά και επαγγελματικά. 

Η χρέωση αυτή τόσο από την ΔΕΗ όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους (που σημειωτέον μετακυλίεται στο σύνολο της  - χωρίς "ζώνη ασφαλείας") είναι λανθασμένη. Αυτή είναι και η άποψη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας όπως αυτή διατυπώθηκε σε πρόσφατη διαβούλευση που η ίδια διεξήγε. Το λάθος είναι ότι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2  βαραίνει τους παραγωγούς και συνυπολογίζεται στις προσφορές που αυτοί κάνουν στην χονδρική ημερήσια αγορά. Η χρέωση συνεπώς στους πελάτες λιανικής είναι είτε διπλή χρέωση ή παραπλάνηση. 

Αυτό γιατί οι προμηθευτές/ πάροχοι αγοράζουν στην χονδρική σε τιμή που περιλαμβάνει το κόστος δικαιωμάτων. Χρεώνοντας ρήτρα CO2, στην πραγματικότητα αποφεύγουν να ενσωματώσουν το κόστος στα βασικά τους τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση πελατών. Ο υποψήφιος πελάτης επιλέγει τον πάροχο με την υπόσχεση μιας χαμηλής τιμής υπογράφοντας ταυτόχρονα μια σύμβαση στην οποία προβλέπεται "συμπληρωματική" χρέωση CO2. 

Δεν είναι μόνο αυτό. Μια προσεκτική ανάλυση των συμβατικών όρων σχετικά με την χρέωση CO2 δείχνει ότι ο υπολογισμός είναι προβληματικός. Ενώ το μέσο κόστος για την αγορά δικαιωμάτων CO2 για το σύνολο της χονδρικής αγοράς είναι περίπου 7 ευρώ την μεγαβατώρα (με τιμή δικαιώματος 20 ευρώ τον τόνο), η ΔΕΗ χρεώνει πάνω από 9 ευρώ και οι εναλλακτικοί πάροχοι 15 ευρώ την μεγαβατώρα. Για άγνωστο λόγο, η ΔΕΗ επιβαρύνει το σύνολο των πωλήσεων της με την ρήτρα CO2 (ενώ μεγάλο μέρος της το εξυπηρετεί με ¨καθαρό¨ρεύμα), οι δε εναλλακτικοί με το κόστος των θερμικών εργοστασίων - ενώ τους εξυπηρετεί με το μείγμα της παραγωγής (που έχει μέσο κόστος 7 ευρώ!). 

Σε κάθε περίπτωση η χρέωση CO2, έστω και ως δικαίωμα επιβολής του στις συμβάσεις προμήθειας από τους παρόχους, είναι μια ανωμαλία στην αγορά ηλεκτρισμού. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που το κατανοεί καλύτερα από όλους, πρέπει να παρέμβει. 

Σημείωση: Το γεγονός ότι ορισμένοι μεγάλοι καταναλωτές εξαιρούνται από την υποχρέωση να συμμετέχουν στο κόστος αγοράς δικαιωμάτων δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για την επιβολή τους επί "δικαίων και αδίκων". Στους λογαριασμούς των λίγων αυτών καταναλωτών θα έπρεπε απλώς να εμφανίζεται η σχετική πίστωση για λόγους διαφάνειας. 

 

allazorevma.gr