Ρεύμα με φωτοβολταϊκά: Ναί - αλλά με χρηματοδότηση!

June, 9, 2020


Ρεύμα με φωτοβολταϊκά: Ναί - αλλά με χρηματοδότηση!

Παρατηρούμε ότι στην αγορά ρεύματος ορισμένοι πάροχοι έχουν αρχίσει αργά και διστακτικά να προσφέρουν υπηρεσίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες οικιακών καταναλωτών. Αυτό γίνεται με την μέθοδο του net metering και είναι μια καλή επένδυση της τάξεως των 5-7.000 ευρώ με απόσβεση στα 10 χρόνια περίπου (αν συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ).

Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς το μέλλον όπου οι παροχοι ρεύματος θα δραστηριοποιούνται πλέον ως πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών  και όχι μόνο του απλού ομοιογενούς προϊόντος που λέγεται ρεύμα.

Για να γίνουν όμως πραγματικοί πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να κάνουν και το επόμενο βήμα: να αναλάβουν εκτός από την διαδικασία και ένα μέρος του κινδύνου της χρηματοδότησης του έργου το οποίο θα αποπληρώνεται μέσω των λογαριασμών τους.

Πιθανόν να χρειαστούν και ορισμένες θεσμικές παρεμβάσεις για να γίνει αυτό δυνατό. Η Πολιτεία όμως είμαστε σίγουροι ότι μέσω της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θα επιδείξει και στο θέμα αυτό την γνωστή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα της.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από Παρόχους που προσφέρουν υπηρεσίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων 

allazorevma.gr