Πόσο θα Μειωθεί ο Λογαριασμός του Ρεύματος από το Καλώδιο της Κρήτης;

June, 12, 2020


Πόσο θα Μειωθεί ο Λογαριασμός του Ρεύματος από το Καλώδιο της Κρήτης;

Ανακοινώθηκε ακόμα μια φορά από τους αρμόδιους ή έναρξη του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με υποβρύχια καλώδια. Το "ακόμα μια φορά" αναφέρεται στο ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις ανακοινώνουν την έναρξη του έργου αυτού από την δεκαετία του 1980. Αυτή την φορά όμως φαίνεται ότι το έργο επιτέλους ωρίμασε. Οπότε είναι ο καιρός να αναρωτηθούμε εκτός των άλλων και για ορισμένα πρακτικά ζητήματα. Όπως για το ποια θα είναι η επίπτωση στους λογαριασμούς του Έλληνα καταναλωτή.

Οι ανακοινώσεις που γίνονται επικεντρώνονται στην μείωση της χρέωσης για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Μέσα από την ρυθμιζόμενη αυτή χρέωση οι Έλληνες καταναλωτές επιδοτούν τους καταναλωτές της Κρήτης δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής του ρεύματος στο νησί με την υπάρχουσα υποδομή είναι πολύ υψηλότερο από αυτό του διασυνδεδεμένου συστήματος. Το συνολικό κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας είναι περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο και από αυτά τα 400 εκατομμύρια αφορούν την Κρήτη. Αν λοιπόν βάλουμε καλώδιο, αποφεύγουμε τα μισά. Πόσα αναλογούν στον λογαριασμό κάθε καταναλωτή; Περίπου 13 ευρώ τον χρόνο (συν ΦΠΑ 6%) για τον τυπικό οικιακό καταναλωτή με 3,750 κιλοβατώρες τον χρόνο και τριφασική παροχή ονομαστικής ισχύος 25 KVA (σήμερα πληρώνει 26 ευρώ τον χρόνο).

Θα ωφεληθεί λοιπόν ο τυπικός καταναλωτής με 13 ευρώ τον χρόνο; Αυτό είναι; Όχι δεν τελειώσαμε! Ο καταναλωτής πληρώνει μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ένα ποσό 23 ευρώ τον χρόνο για το δίκτυο μεταφοράς (περίπου δηλαδή όσο και για τα ΥΚΩ). Η διασύνδεση της Κρήτης θα είναι μέρος του δικτύου αυτού και μάλιστα πολύ σημαντικό. Υπολογίζεται ότι το κόστος του θα διπλασιάσει την αξία των σημερινών παγίων του ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου - του ΑΔΜΗΕ. Αν λοιπόν ο ΑΔΜΗΕ και οι χρηματοδότες του έργου δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα (δεν είναι!) θα πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω μέσω των ρυθμιζόμενων τιμολογίων. Θα πρέπει συνεπώς να αυξηθεί η χρέωση των καταναλωτών για το δίκτυο μεταφοράς. Πόση θα είναι αυτή η αύξηση;

Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί. Πάντως δεν θα είναι μηδέν. Αν πράγματι το κόστος του καλωδίου διπλασιάσει τα πάγια του ΑΔΜΗΕ τότε δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αυξηθεί σημαντικά (πχ έως και κατά 50%) και η χρέωση του δικτύου. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι το συνολικό ετήσιο κόστος του καλωδίου (απόσβεση+απόδοση κεφαλαίου+λειτουργία και συντήρηση) θα είναι της τάξεως των 200 εκατομμυρίων τον χρόνο. Αυτοί οι υπολογισμοί, αναγόμενοι στον λογαριασμό του τυπικού καταναλωτή δίνουν μια αύξηση της χρέωσης για το δίκτυο μεταφοράς από 6 έως  11 ευρώ τον χρόνο.

Συνεπώς, η ωφέλεια από τη  διασύνδεση της Κρήτης για τον τυπικό καταναλωτή εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται από 2 έως 7 ευρώ τον χρόνο. Δεν είναι άσχημα! Από ολότελα.... όπως λέει και ο Λαός.

Σημείωση: Οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται σε ανακοινώσεις των αρμοδίων για την μείωση και του γράφοντος για την αύξηση των χρεώσεων. Προφανώς οι αρμόδιοι έχουν καλύτερη πληροφόρηση και για τις δύο πλευρές οπότε αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις

 

allazorevma.gr