Λογαριασμός με πιστωτική ρήτρα: Υπάρχει και εκδόθηκε από την Protergia!

June, 23, 2020


Λογαριασμός με πιστωτική ρήτρα: Υπάρχει και εκδόθηκε από την Protergia!

Με μεγάλη χαρα και συγκίνηση το allazorevma.gr ανακοινώνει ότι έχει στην διάθεσή του λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με πιστωτική ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Δημοσιοποιούμε το γεγονός όπως είχαμε υποσχεθεί.

Ο λογαριασμός (οικιακού πελάτη) εκδόθηκε από την Protergia την 15/6/2020 και αφορά την περίοδο κατανάλωσης 4/5/20-4/6/20. Για κατανάλωση 161 κιλοβατωρών έχει αρνητική (πιστωτική) ρήτρα οριακής τιμής ίση με 0,02 ευρώ.

Μέσα στην συγκίνηση μας, δεν αφιερώσαμε χρόνο για να κατανοήσουμε το πως έγινε ο υπολογισμός του ποσού. Σημασία έχει το μήνυμα: Οι πιστωτικές ρήτρες δεν είναι κατασκευάσματα της εμμονής μας: Είναι (εν δυνάμει) υπαρκτά γεγονότα! 

Αυτός είναι ο μοναδικός λογαριασμός με πιστωτική ρήτρα που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι η Protergia  δεν είναι ο μόνος πάροχος που "παίζει" σωστά το παιχνίδι. Η πρόσκλησή μας προς τους φίλους μας συνεπώς παραμένει. Στείλτε μας τον λογαριασμό σας με πιστωτική ρήτρα. 
Αλλά βιαστείτε γιατί οι πιθανότητες να δείτε ξανά τέτοια χαρά μειώνονται μέρα με την μέρα.

 

allazorevma.gr