Ένα εκατομμύριο καταναλωτές ρεύματος άλλαξαν Πάροχο. Έκαναν σωστή επιλογή?

August, 14, 2020


Ένα εκατομμύριο καταναλωτές ρεύματος άλλαξαν Πάροχο. Έκαναν σωστή επιλογή?

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2019 που δημοσίευσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι εναλλακτικοί πάροχοι εξυπηρετούν πλέον περίπου 1 εκατομμύριο καταναλωτές στο σύνολο των 7 περίπου εκατομμυρίων στην χώρα. Από αυτούς περίπου 400,000 έφυγαν απο την ΔΕΗ μέσα στο 2019. 

Δεν έφυγαν όμως όλοι προ την σωστή κατεύθυνση.

Η εκτίμηση του allazorevma.gr είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό καταναλωτών φεύγοντας από την ΔΕΗ επέλεξε παρόχους τα τιμολόγια των οποίων αποδείχθηκαν ελάχιστα έως καθόλου χαμηλότερα απο της ΔΕΗ-κυρίως λόγω της χρέωσης ρήτρα οριακής τιμής συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν πέρασαν απο το allazorevma.gr, που είναι η μοναδική πηγή αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης - ιδίως στο θέμα της οριακής τιμής.

Υπολογίζουμε ότι οι καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο αφού έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας είναι περίπου το 30% αυτών που τελικά προχωρούν στην αλλαγή. Το ποσοστό αυτό πρέπει να περάσει το 70% - όσο είναι περίπου στις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Αλλάζουμε πάροχο; Πρώτα στο allazorevma.gr - για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λύση! 
 

allazorevma.gr