Σταθερότητα του Δείκτη Τιμών Ρεύματος τον Οκτώβριο

November, 24, 2020


Σταθερότητα του Δείκτη Τιμών Ρεύματος τον Οκτώβριο

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Οκτωβρίου που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή αύξηση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα: Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Χρεώσεων τον Οκτώβριο ανέβηκε από 93,07 ευρώ την μεγαβατώρα σε 94,37 ευρώ την μεγαβατώρα (περίπου +1,4%).

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου  του ΦΠΑ αυξήθηκε από 157,64 σε 159,03 ευρώ την μεγαβατώρα.  Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 60,76 έως 88,84 με μέσο όρο τα 76,00 ευρώ την μεγαβατώρα - σταθερός (ο μέσος όρος) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στη χονδρική αγορά είχαμε μικρή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήτοι 47,22 ευρώ/μεγαβατώρα.  Τα περιθώρια όλων των παρόχων (συμπεριλαμβανόμενης της ΔΕΗ) έμειναν σταθερά. Το μέσο μικτό περιθώριο των εναλλακτικών παραμένει λίγο κάτω από το επίπεδο των 30 ευρώ την μεγαβατώρα.

Ο Δείκτης δείχνει σταθερότητα η οποία όμως προβλέπουμε ότι δεν πρόκειται να διαρκέσει. Ένας από τους λόγους είναι η αστάθεια στην χονδρική αγορά που οφείλεται στη εφαρμογή του "μοντέλου στόχου" από την 1η Νοεμβρίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η εφαρμογή του μοντέλου ενισχύει την θέση των παραγωγών ρεύματος έναντι των προμηθευτών. Συνεπώς θα πρέπει να αναμένονται εξελίξεις στην λιανική. 

Το allazorevma.gr πάντως προβλέπει ότι τα σταθερά τιμολόγια (χωρίς ρήτρες) θα είναι στο εγγύς μέλλον η βασική πρόταση των παρόχων δεδομένου ότι η νέα αγορά τους διευκολύνει στην  εξουδετέρωση του κινδύνου από τις μεταβολές στην χονδρικής. Δεν βλάπτει όμως και οι καταναλωτές να τους πιέζουν προς την κατεύθυνση αυτή προτιμώντας από τώρα σταθερά τιμολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης αφορά οικιακές καταναλώσεις (χρησιμοποιώντας ως αναφορά την κατανάλωση 3,750 ημερήσιες κιλοβατώρες τον χρόνο) και συνοψίζει τις τιμές της αγοράς, όπως αυτές υπολογίζονται από τον αλγόριθμο της ιστοσελίδας,  σταθμισμένες με τα μερίδια αγοράς των παρόχων
 

allazorevma.gr