Συνεχίζεται η Ανισορροπία στην Αγορά Ρεύματος

January, 26, 2021


Συνεχίζεται η Ανισορροπία στην Αγορά Ρεύματος

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Νοεμβρίου. Τα αποτελέσματα: Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Χρεώσεων τον Δεκέμβριο μειώθηκε από 98,13 σε 95,75 ευρώ την μεγαβατώρα (-2,6%).

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 163,01 σε 160,30 ευρώ την μεγαβατώρα (-1,7%). Η αναπάντεχη αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα πιο ανταγωνιστικών τιμών από την ΔΕΗ (που επηρεάζει τον δείκτη σημαντικά λόγω του ότι συμμετέχει με σχεδόν 70% στην διαμόρφωση του) και της αύξησης των τιμών των εναλλακτικών παρόχων που κυμάνθηκαν από 77 έως 99 με μέσο όρο τα 86,50 ευρώ την μεγαβατώρα ήτοι αυξημένο κατά περίπου 4,4%  σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι αυξήσεις στις  τιμές των εναλλακτικών παρόχων, που εφαρμόζονται στα τιμολόγια τους μέσω των ρητρών οριακής τιμής, οφείλονται στην αύξηση της χονδρικής τιμής (58,93 ευρώ/μεγαβατώρα) αλλά και στην συνεχιζόμενη για δεύτερο μήνα εκτόξευση του συνολικού κόστους προμήθειας λόγω της αύξησης στην αγορά εξισορρόπησης με την εφαρμογή της νέας αγοράς του ευρωπαϊκού "Μοντέλου Στόχου". Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μέσο κόστος στην χονδρική τον Δεκέμβριο να φθάσει τα 85,72 ευρώ την μεγαβατώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα μικτά περιθώρια των εναλλακτικών παρόχων παραμένουν μηδενικά και για ορισμένους πιθανόν αρνητικά. Η αγορά είναι προφανώς σε συνθήκες ανισορροπίας και είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης αφορά οικιακές καταναλώσεις (χρησιμοποιώντας ως αναφορά την κατανάλωση 3,750 ημερήσιες κιλοβατώρες τον χρόνο) και συνοψίζει τις τιμές της αγοράς, όπως αυτές υπολογίζονται από τον αλγόριθμο της ιστοσελίδας,  σταθμισμένες με τα μερίδια αγοράς των παρόχων


 

allazorevma.gr