Η Αγορά Παραμένει σε Ασταθή Ισορροπία

March, 16, 2021


Η Αγορά Παραμένει σε Ασταθή Ισορροπία


Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιανουαρίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Δεκεμβρίου. Τα αποτελέσματα: Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Χρεώσεων τον Ιανουάριο μειώθηκε από 98,13 σε 97,13 ευρώ την μεγαβατώρα (-1%).


Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 163,01 σε 161,95 ευρώ την μεγαβατώρα (-0,65%). Η μικρή αυτή μείωση είναι αποτέλεσμα πιο ανταγωνιστικών τιμών από την ΔΕΗ (που επηρεάζει τον δείκτη σημαντικά λόγω του ότι συμμετέχει με σχεδόν 70% στην διαμόρφωση του) και της αύξησης των τιμών των εναλλακτικών παρόχων που κυμάνθηκαν από 77 έως 101 με μέσο όρο τα 87,55 ευρώ την μεγαβατώρα ήτοι αυξημένο κατά περίπου 5,67%  σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι αυξήσεις στις  τιμές των εναλλακτικών παρόχων, που εφαρμόζονται στα τιμολόγια τους μέσω των ρητρών οριακής τιμής, οφείλονται στην συνεχιζόμενη για τρίτο μήνα αύξηση του συνολικού κόστους προμήθειας (μεσοσταθμικό κόστος χονδρικής αγοράς) λόγω της αύξησης στην αγορά εξισορρόπηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μέσο κόστος στην χονδρική τον Δεκέμβριο να φθάσει τα 85,72 ευρώ την μεγαβατώρα με αποτέλεσμα τα μικτά περιθώρια των εναλλακτικών παρόχων να παραμένουν σχεδόν μηδενικά. Το μεσοσταθμικό κόστος αγοράς μειώθηκε τον Ιανουάριο σε 64,776 ευρώ/MWh. Αναμένεται με ενδιαφέρον η επίπτωση της μείωσης αυτής στις τιμές λιανικής γιατί τα μηδενικά περιθώρια των εναλλακτικών αποτελούν ασταθή ισορροπία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δείκτης αφορά οικιακές καταναλώσεις (χρησιμοποιώντας ως αναφορά την κατανάλωση 3,750 ημερήσιες κιλοβατώρες τον χρόνο) και συνοψίζει τις τιμές της αγοράς, όπως αυτές υπολογίζονται από τον αλγόριθμο της ιστοσελίδας,  σταθμισμένες με τα μερίδια αγοράς των παρόχων.
 

allazorevma.gr