Η Αγορά Ρεύματος σε Νέο Σημείο Ισορροπίας

March, 26, 2021


Η Αγορά Ρεύματος σε Νέο Σημείο Ισορροπίας


Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Φεβρουαρίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, έμεινε πρακτικά σταθερός σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Ιανουαρίου. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών τιμών μειώθηκε ελαφρά από 97,13 σε 96,88 ευρώ την μεγαβατώρα.


Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε από 161,95 σε 161,88 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 78 έως 100 με μέσο όρο τα 86,33 ευρώ την μεγαβατώρα ελαφρά μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (87,55).


Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του περιθωρίου μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης από τους εναλλακτικούς. Στην μεγαλύτερη διάρκεια του 2020 τα περιθώρια ήταν μεγάλα. Μετά τον Νοέμβριο και την αναταραχή στην χονδρική "γύρισαν" αρνητικά. Φαίνεται ότι από την αρχή του 2021 τείνουν να επανέλθουν σε υγιές επίπεδο, αλλά σε υψηλότερο σημείο ισορροπίας. Με αποτέλεσμα η μέση τιμή εναλλακτικών από τα 76 ευρώ την μεγαβατώρα να ανέβει σε νέο σημείο ισορροπίας και να διαμορφώνεται περίπου στα 86 ευρώ την μεγαβατώρα


 

allazorevma.gr