Τα Περιθώρια των Εναλλακτικών Μειώνονται στην Λιανική Ρεύματος

April, 15, 2021


Τα Περιθώρια των Εναλλακτικών Μειώνονται στην Λιανική Ρεύματος

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Μαρτίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε άνοδο σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Φεβρουαρίου. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών τιμών αυξήθηκε από 96,88 σε 97,52 ευρώ την μεγαβατώρα. Η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η σταθερότητα της τιμής της ΔΕΗ αλλά και το σταθερό μερίδιο αγοράς της (στην πράξη ελαφρά αυξημένο τον Μάρτιο).
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 161,88 σε 162,36 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 78 έως 101 με μέσο όρο τα 87,04 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 5,37% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (86,33).

Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του περιθωρίου μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης από τους εναλλακτικούς. Τον Μάρτιο τα περιθώρια των ενναλακτικών μειώθηκαν δεδομένου ότι το μέσο σταθμικό κόστος αγοράς στην χονδρική αυξήθηκε κατά 9,37% ενώ η μέση λιανική πώλησης τους μόνο κατά 5,37%. Οι εναλλακτικοί πάροχοι αντιμετωπίζουν την άνοδο στην χονδρική μέσω της εφαρμογής ρητρών στους λογαριασμούς των καταναλωτών τους. Το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα είναι σε θέση να το κάνουν χωρίς αυτοί να επαναστατήσουν.
 

allazorevma.gr