Μια Ματιά στην Βρετανική Αγορά Ρεύματος

April, 29, 2021


Μια Ματιά στην Βρετανική Αγορά Ρεύματος

Είναι χρήσιμο να παρακολουθεί κανείς τις εξελίξεις σε άλλες ενεργειακές ευρωπαϊκές αγορές γιατί ωφελείται από την κατανόηση των διαφορών με την δική μας προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Μια ματιά λοιπόν στην Μ. Βρετανία, μια ευρωπαϊκή χώρα  - έστω και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον - πρωτοπόρο στην απελευθέρωση των αγορών ενέργειας. Εστιάζουμε στην λιανική αγορά ρεύματος.

Υπάρχουν 28 εκατομμύρια μετρητές ρεύματος στην Μ. Βρετανία έναντι των 6,8 εκατομμυρίων στην Ελλάδα.

Στην  λιανική αγορά δραστηριοποιούνται (τέλος του 2020) 57 επιχειρήσεις έναντι 15 (περίπου) στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός στην Βρετανία είχε φθάσει τους 70 παλιότερα. Το 2020 υπήρξαν 2 είσοδοι νέων και 5 έξοδοι παλιών παρόχων.

Ο μεγαλύτερος πάροχος ρεύματος στην Μ. Βρετανία (που τυχαίνει να  είναι η British Gas/Centrica) έχει το 18% της αγοράς (σε αριθμό μετρητών). Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος πάροχος, η ΔΕΗ, έχει το 80% των μετρητών. Ενδιαφέρον είναι ότι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρισμού στην Βρετανία έχει λιγότερους μετρητές από την ΔΕΗ (περίπου 5 εκατομμύρια).

Οι έξη (6) μεγαλύτεροι πάροχοι στην Μ Βρετανία ελέγχουν το 70% των μετρητών (από περίπου 90% στις αρχές του 2016). Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα είναι 93%. 

Υπάρχουν περίπου 40 μικροί πάροχοι που μοιράζονται ένα ποσοστό 7% των μετρητών στην Μ Βρετανία που σημαίνει ότι έχουν ένα μέσο όρο 50.000 μετρητών ο καθένας. Που δεν διαφέρει σε τάξη μεγέθους από τον αριθμό των μετρητών που έχουν οι μικροί πάροχοι στην Ελλάδα (εκτός των 6 μεγαλύτερων). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου οι μισοί καταναλωτές στην Μ Βρετανία δεν έχουν αλλάξει ποτέ πάροχο (έστω και αν οι περισσότεροι από αυτούς το έχουν σκεφτεί). Είναι αξιοσημείωτο γιατί ο ρυθμός αλλαγής παρόχου είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη - περίπου 15-20% των μετρητών αλλάζει πάροχο κάθε χρόνο - έναντι περίπου 5% στην Ελλάδα (με στοιχεία 2019!). Περίπου μισό εκατομμύριο καταναλωτές αλλάζουν πάροχο στην Μ Βρετανία κάθε μήνα (υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός είναι περίπου 30.000 στην Ελλάδα).

Το 60% των αλλαγών παρόχου στην Μ. Βρετανία γίνεται με την βοήθεια ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών. Οι ιστοσελίδες αυτές ακολουθούν ένα κώδικα εμπιστοσύνης που έχει θεσπίσει ο ρυθμιστής (Ofgem).

Το 40% των εγκατεστημένων μετρητών στην Μ. Βρετανία είναι "έξυπνοι". Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πεισθούν οι καταναλωτές να τους αποδεχθούν (γιατί η εγκατάσταση είναι εθελοντική). Το πρόγραμμα θεωρείται προβληματικό και περιέχει πολλά μαθήματα για την Ελλάδα όπου η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δεν έχει πρακτικά ξεκινήσει.

Τέλος υπάρχει μια ακόμα διαφορά ανάμεσα στην Βρετανική και την Ελληνική αγορά. Η διαφάνεια και η πληρότητα της δημόσια διαθέσιμης πληροφόρησης. Όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα του Βρετανού ρυθμιστή. Αντίθετα στην χώρα μας επικρατεί ένας ανεξήγητος μυστικισμός.
 

allazorevma.gr