Είναι οι Καταναλωτές Ρεύματος "Ηλίθιοι";

May, 5, 2021


Είναι οι Καταναλωτές Ρεύματος

Με βάση την πρόσφατη εμπειρία στην ελληνική αγορά ρεύματος η ερώτηση είναι εύλογη. Η προφανής απάντηση είναι ότι οι καταναλωτές δεν είναι "ηλίθιοι", αλλά φαίνεται ότι οι κάποιοι πάροχοι ενεργούν με την υπόθεση ότι είναι.

Πως αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι ο καημένος ο καταναλωτής βλέπει διαφημίσεις με τιμές ρεύματος κάτω από 4 λεπτά την κιλοβατώρα την στιγμή που υπολογίζει στον λογαριασμό που μόλις έλαβε μια τιμή που είναι κοντά στα 10 λεπτά που χρεώνει η ΔΕΗ;

Αλλά το πιο ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί οι καταναλωτές δεν αντιδρούν. Η καλύτερα γιατί ελάχιστοι αντιδρούν. Η απάντηση είναι ότι ο έλεγχος του λογαριασμού και η αντίδραση έχουν κόστος. Κόστος σε χρόνο και συναισθηματική αναταραχή. Και για τον μέσο καταναλωτή το κόστος αυτό είναι μεγαλύτερο από την απώλεια που του προκαλεί η μη τήρηση των συμφωνημένων από τον παροχό του. Ο καταναλωτής δεν είναι "ηλίθιος" - παραμένει με την θέλησή του "ορθολογικά ανίδεος" (rationally ignorant όπως λένε οι οικονομολόγοι)

Ευτυχώς υπάρχει λύση. Η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα, το allazorevma.gr  μειώνει το κόστος της έρευνας της αγοράς και της αντίδρασης σε λαίμαργους πάροχους στο ελάχιστο.

Προσκαλούμε τους φίλους μας να αντιδράσουν. Βοηθήστε μας να συμβάλουμε στην αύξηση του ανταγωνισμού.

Να πείσουμε, αντίθετα με ότι κάποιοι  ίσως υποθέτουν, ότι δεν είμαστε συνολικά "Ηλίθιοι"  - ούτε καν "Ορθολογικά Ανίδεοι"


 

allazorevma.gr