Οι Τιμές του Ρεύματος Πήραν Την (Απότομη) Ανηφόρα

June, 15, 2021


Οι Τιμές του Ρεύματος Πήραν Την (Απότομη) Ανηφόρα

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Μάϊου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε σημαντική άνοδο σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Απριλίου. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών τιμών αυξήθηκε από 97,75 σε 106,86 ευρώ την μεγαβατώρα. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί από τον Απρίλιο του 2020 που καταρτίσθηκε ο Δείκτης του allazorevma.gr.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν μεταβλήθηκαν, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 162,61 σε 172,27 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 78 έως 103 με μέσο όρο τα 92,08 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 3,52% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (88,95). Συνολικά το τελευταίο εξάμηνο, η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 21,16% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 8,33%.

Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του περιθωρίου μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης από τους εναλλακτικούς και την ΔΕΗ. Με την συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής στην χονδρική,  η ΔΕΗ άρχισε να μετακυλίει την αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων CO2 στους καταναλωτές (από τον Αύγουστο θα επιβάλει ρήτρα όπως οι εναλλακτικοί). Δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς της κυριαρχεί, η ρήτρα CΟ2 της ΔΕΗ είναι ο σημαντικότερος λόγος για την αύξηση του Δείκτη την τρέχουσα περίοδο.


 

allazorevma.gr