Πάροχοι Ρεύματος: Ποιος Μεγαλώνει, Ποιος Μικραίνει και Ποιος Μένει Στάσιμος;

July, 9, 2021


Πάροχοι Ρεύματος: Ποιος Μεγαλώνει, Ποιος Μικραίνει και Ποιος Μένει Στάσιμος;

Με την έκδοση της αναφοράς για την αγορά ηλεκτρισμού του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τον Ιούνιο του 2021, έχουμε μια εικόνα για το πως εξελίχθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 τα μερίδια αγοράς στην λιανική ρεύματος. Προσοχή: Εστιάζουμε στην Χαμηλή Τάση όπου τροφοδοτούνται οι μικροί καταναλωτές - οικιακοί και επαγγελματίες - οι οποίοι βέβαια είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών - περίπου 7 εκατομμύρια μετρητές (τα μερίδια που αναφέρονται παρακάτω είναι σε κιλοβατώρες και όχι αριθμό μετρητών πάντως).

Τα αποτελέσματα: Υπάρχουν αυτοί που μεγάλωσαν, αυτοί που συρρικνώθηκαν και αυτοί που έμειναν στάσιμοι. 

Θα περίμενε κανείς πρωταθλήτρια στους συρρικνωθέντες να είναι η ΔΕΗ που έχασε στο εξάμηνο μερίδιο αγοράς με ρυθμό 4%* . Δεν ήταν όμως πρωταθλήτρια και η μείωση αυτή δεν είναι συνεπής με την νομική υποχρέωση το μερίδιο της να πέσει κάτω από το 50% μέχρι τέλους του 2019 (!)  - στόχος που είναι πλέον το πιο γρήγορο ανέκδοτο της αγοράς (είναι τώρα στο 67,66% - στην Χαμηλή Τάση πάντα).

Υπήρξαν και άλλοι συρρικνωθέντες εκτός από την ΔΕΗ. Με σειρά μεγέθους ρυθμού συρρίκνωσης (από το μεγαλύτερο στο μικρότερο) ήταν η Volterra (-5%) και η Watt+Volt (-4%). 

Στάσιμοι στο εξάμηνο έμειναν η Εlpedison (+0,46%) και τα ΕΛΤΑ (-0,82%).

Ποιοι μεγάλωσαν ταχύτερα μέσα στο Α' εξάμηνο του 2021; Πρωταθλήτρια το Φυσικό Αέριο με ρυθμό αύξησης +37% στο μερίδιό του και σε κοντινή απόσταση η NRG (+28%) και η Zeniθ (+23%). Ακολουθεί η Εlin με αύξηση +18%, πέμπτος ο Ήρων με +15% και έκτη η Volton με +14%. Τελευταία σε ρυθμό αύξησης η Protergia με +8%. Υπάρχει βέβαια και η We Energy η οποία είχε την εξωπραγματική αύξηση του μεριδίου της κατά +107% μέσα στο εξάμηνο, αλλά ξεκινώντας από μια πολύ χαμηλή βάση. 

Δεν είναι εύκολο να βγουν συμπεράσματα από τα παραπάνω νούμερα - κυρίως γιατί δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς αν ορισμένοι πάροχοι μειώνουν το μερίδιο τους γιατί δεν θέλουν περισσότερους πελάτες - απλώς στοχεύουν πλέον στην κερδοφορία. Χαρακτηριστικά τα νούμερα της Protergia και της Elpedison. Από την άλλη μεριά φαίνεται ότι οι εταιρίες αερίου έχουν στόχο να γίνουν σημαντικοί παίκτες και βέβαια η NRG υπό νέα πιο φιλόδοξη ιδιοκτησία. Ένα μυστήριο παραμένει πάντως στην αγορά. Τι στόχο έχει ο ελέφαντας; Κανένα στόμα δεν το' βρε και δεν το 'πε ακόμα. Πάντως σύμφωνα με τα τελευταία του οικονομικά αποτελέσματα βγάζει πολλά κέρδη από την λιανική - συγκρίσιμα με το συνολικό κύκλο εργασιών των μεγαλύτερων από τους ανταγωνιστές του. Από τον Αύγουστο δε που θα αρχίσει να χρεώνει ρήτρες ποιος τον πιάνει!

* Σημείωση: Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται ως: (μερίδιο αγοράς Ιούνιος 21-μερίδιο αγοράς Δεκέμβριος 20)/μερίδιο αγοράς Δεκέμβριος 20. Δεν είναι μερίδια αγοράς είναι ποσοστά μεταβολής μεριδίων αγοράς
 

allazorevma.gr