Συνεχίζεται η Απότομη Άνοδος στην Τιμή του Ρεύματος

July, 16, 2021


Συνεχίζεται η Απότομη Άνοδος στην Τιμή του Ρεύματος

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Ιουνίου 2021 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε σημαντική άνοδο σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία Μάϊου. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών τιμών αυξήθηκε από 106,86 σε 110,01 ευρώ την μεγαβατώρα.


Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ανέβηκαν λόγω μικρής αύξησης στην χρέωση Δικτύου Μεταφοράς και από 55,65 πήγαν στα 55,83 ευρώ την μεγαβατώρα, οπότε ο Συνολικός Δείκτης Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ αυξήθηκε από 172,27 σε 175,19 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 78 έως 103 με μέσο όρο τα 92,55 ευρώ την μεγαβατώρα αυξημένο κατά 0,51% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (92,08). Συνολικά, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020, η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε κατά 23% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 12,3%. Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης αυτής έλαβε χώρα τους δύο τελευταίους μήνες.

Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του περιθωρίου μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης από τους εναλλακτικούς και την ΔΕΗ. Είναι εμφανές ότι τα περιθώρια των εναλλακτικών παρόχων έχουν γίνει αρνητικά. Αυτό, συνδυαζόμενο με την την επιβολή από τον Αύγουστο ρήτρας και από την ΔΕΗ, θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στην λιανική τους επόμενους μήνες και αυτό θα διαρκέσει πιθανότατα μέχρι τέλος του χρόνου τουλάχιστον.


 

allazorevma.gr