Να Μειωθεί Πάλι το ΕΤΜΕΑΡ. Είναι Δίκαιο - να Γίνει Πράξη!

August, 3, 2021


Να Μειωθεί Πάλι το ΕΤΜΕΑΡ. Είναι Δίκαιο - να Γίνει Πράξη!

Η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να ξαναπάρει μια φιλολαϊκή απόφαση που τυχαίνει να είναι σωστή και δίκαιη. Να μειώσει, όπως έκανε και το 2019, το ΕΤΜΕΑΡ. Παραδόξως η ευκαιρία αυτή δίνεται γιατί οι τιμές της χονδρικής αυξήθηκαν απρόσμενα και ταχύτατα πρόσφατα και προβλέπεται ότι θα παραμείνουν πολύ υψηλές για τουλάχιστον το επόμενο εξάμηνο. Οι υψηλές αυτές τιμές μετακυλίονται μέσω των ρητρών οριακής τιμής από όλους τους Παρόχους (και από την ΔΕΗ πλέον) στους τελικούς καταναλωτές.

Ταυτόχρονα όμως η αύξηση αυτή της χονδρικής τιμής μειώνει το έλλειμα του λογαριασμού επιδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών. Πράγματι, μόλις ανακοινώθηκε ότι ο λογαριασμός αυτός θα έχει το 2021 πλεόνασμα (αυτό γιατί οι αρμόδιοι δεν πρόβλεψαν τις τεράστιες αυξήσεις της χονδρικής). Στο λογαριασμό αυτό συνεισφέρουν οι καταναλωτές πληρώνοντας το περίφημο ΕΤΜΕΑΡ (0,017 ευρώ την  κιλοβατώρα ή περίπου 75 ευρώ τον χρόνο για ένα μέσο καταναλωτή - με τον ΦΠΑ).

Αφού ο λογαριασμός λοιπόν θα βρεθεί με πλεόνασμα μια καλή ιδέα είναι αυτό να μοιραστεί στους καταναλωτές. Για παράδειγμα αν μειωθεί στο μισό, ή καλύτερα αν απαλλαγούν για μια περίοδο οι καταναλωτές τελείως από αυτό, θα αντισταθμισθεί σε ένα βαθμό η αύξηση των τιμολογίων που θα επέλθει λόγω των διεθνών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας.

Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Το allazorevma.gr προτείνει: Να μοιραστεί το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ έστω και εφάπαξ για περίοδο τεσσάρων μηνών για τους οικιακούς καταναλωτές (σε τόσο περίπου εκτιμούμε ότι αντιστοιχεί το πλεόνασμα που ανακοινώθηκε). Είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Όπως και το 2019. Αλλιώς να μας πουν τι σκοπεύουν να το κάνουν.


 

allazorevma.gr