To allazorevma.gr Προτείνει στην ΡΑΕ Καινοτομικές Λύσεις για τις Ρήτρες

September, 3, 2021


To allazorevma.gr Προτείνει στην ΡΑΕ Καινοτομικές Λύσεις για τις Ρήτρες


(Το παρακάτω κείμενο είναι η συνεισφορά της Clarus ESCo και του allazorevma.gr στην διαβούλευση της ΡΑΕ για τις ρήτρες αναπροσαρμογής στα τιμολόγια λιανικής)

Θέμα: Διαβούλευση σχετικά με τις ρήτρες οριακής τιμής στα τιμολόγια λιανικήςΚυρίες/κύριοι,

Με την παρούσα θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στην παραπάνω διαβούλευση. Ο προτάσεις μας, που έχουν δημοσιοποιηθεί ως ανοιχτή επιστολή προς τους παρόχους ήδη από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, είναι προϊόν της εμπειρίας από την δραστηριοποίησή μας στην αγορά μέσω της ιστοσελίδας σύγκρισης τιμών allazorevma.gr, από τον Οκτώβριο του 2015. Οι πρoτάσεις μας είναι:

   


 - Να συμφωνηθεί μια κοινή ονομασία της ρήτρας - προτείνουμε το "Ρήτρα Μεταβολών Κόστους Χονδρικής" (αλλά δεν επιμένουμε - αρκεί να είναι κοινή!)


 - Να συμφωνηθεί ότι η χρέωση θα παρουσιάζεται στο σημείο του λογαριασμού που αναφέρονται οι ανταγωνιστικές χρεώσεις.


 - Να γίνεται ανάλυση της χρέωσης ως γινόμενο: α) της διαφοράς ανάμεσα στο όριο της ζώνης και την μεσοσταθμική τιμή αγοράς όπως αυτή ανακοινώνεται από τον ΑΔΜΗΕ κάθε μήνα β) του αριθμού κιλοβατωρών της περιόδου κατανάλωσης και γ) ενός συντελεστή Ε ο οποίος θα αντανακλά την εμπορική   απόφαση κάθε παρόχου για το ποσοστό του κινδύνου της χονδρικής αγοράς που μετακυλίει στον καταναλωτή. (Το γινόμενο των α) και β) θα είναι σταθμισμένος μέσος όρος αν η περίοδος κατανάλωσης ξεπερνά τον ένα μήνα. Θα γίνεται υπόθεση ισοκατανεμημένης κατανάλωσης).

 - Να συμφωνηθεί ότι τα όρια της ζώνης τιμών θα είναι κοινά για όλους και θα αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (προτείνουμε εξάμηνο με βάση τις προβλέψεις π.χ. του ΔΑΠΕΕΠ). Θα πρόκειται για όρια μεσοσταθμικού κόστους αγοράς και όχι πλέον οριακής τιμής (Η χρήση διαφορετικών ορίων   που γίνεται σήμερα είναι αδιαφανής και λεόντειος γιατί υποχρεώνει τον καταναλωτή να κάνει πρόβλεψη ... για την εξέλιξη των τιμών χονδρικής).

 - Να συμφωνηθεί και να εφαρμόζεται από όλους μια από τις δύο εναλλακτικές α) η εφαρμογή των ρητρών από την ημέρα αλλαγής εκπροσώπησης ή β) μετά από πάροδο 6 μηνών από αυτήν. Να συμφωνηθεί ότι η ρήτρα θα εφαρμόζεται σε κάθε λογαριασμό είτε αυτός είναι έναντι είτε εκκαθαριστικός.

 - Να συμφωνηθεί ότι στα τιμολόγια με ρήτρα δεν θα περιλαμβάνεται ποινή για πρόωρη αποχώρηση.

Η εφαρμογή των προτάσεων αυτών θα βελτιώσει σημαντικά την διαφάνεια των λογαριασμών, δεδομένου ότι η μόνη παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο καταναλωτής είναι ο συντελεστής Ε (ο οποίος θα πρέπει να μένει σταθερός για όλη την περίοδο ενός ετήσιου συμβολαίου - η θα αποτελεί ανώτατο όριο). Προφανώς κάθε πάροχος θα μπορεί να διαφοροποιεί τον συντελεστή ανάμεσα σε κατηγορίες πελατών του και στην διάρκεια του χρόνου σε νέους πελάτες.

Στις παραπάνω προτάσεις μας θα θέλαμε να προσθέσουμε την πλήρη και απόλυτη διαφωνία μας στην κατάργηση των παγίων χρεώσεων. Γιατί με όφελος την ελάχιστη βελτίωση στην διαφάνεια των τιμολογίων θα προκαλέσει μόνιμη και καταστροφική περαιτέρω στρέβλωση στη δομή των τιμολογίων που ήδη απέχουν πολύ από το να είναι έστω και προσεγγιστικά κοστοστρεφή.

Συμφωνούμε με τις υπόλοιπες προτάσεις της ΡΑΕ.

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ή πρόσθετη πληροφορία.


Με εκτίμηση

Αθανάσιος Γκίκας

Ιδρυτής και Κύριος Μέτοχος

Clarus Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών A.E.

 

allazorevma.gr