Ο Γιάννης και το Θεριό Φοβούνται και Παγώνουν τον Δείκτη Τιμών Ρεύματος τον Νοέμβριο

Ο Δείκτης Τιμών Ρεύματος με στοιχεία Νοεμβρίου 2022 που υπολογίζει το allazorevma.gr, η πρώτη ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, είχε μικρή μείωση σε σχέση με τον δείκτη με στοιχεία  Οκτωβρίου. Ο Δείκτης Τιμών είχε μείωση από 247,26 σε 244,53 ευρώ την μεγαβατώρα.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις οποίες το allazorevma.gr  περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση των 238 ευρώ την  μεγαβατώρα (για τον Νοέμβριο), αυξήθηκαν από -369,17 σε -171,17 ευρώ την μεγαβατώρα – έγιναν δηλαδή λιγότερο πιστωτικές. Αποτέλεσμα της δεύτερης σε συνέχεια μείωσης της επιδότησης μετά τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζουμε ότι από τον Οκτώβριο οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξήθηκαν επίσης λόγω της (μόνιμης) ανατίμησης των χρεώσεων για τις ΥΚΩ. Η επιβάρυνση αυτή είναι 11 ευρώ την κιλοβατώρα για τον μέσο οικιακό καταναλωτή ή 41 ευρώ τον χρόνο (για 3.750 κιλοβατώρες).
Ο Δείκτης Ανταγωνιστικών Τιμών Ρεύματος για οικιακούς καταναλωτές,  περιλαμβανομένου του ΦΠΑ μειώθηκε σημαντικά από 602,43 σε 401,86 ευρώ την μεγαβατώρα. Οι τιμές των εναλλακτικών παρόχων κυμάνθηκαν από 362,41 έως 442,40 με μέσο όρο τα 399,53 ευρώ την μεγαβατώρα μειωμένο σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (618,46). Συνολικά, σε 12μηνη βάση (12/21-11/22), η μέση τιμή των εναλλακτικών παρόχων (πριν τις επιδοτήσεις) αυξήθηκε κατά 64% ενώ ο συνολικός δείκτης ανταγωνιστικών χρεώσεων που περιλαμβάνει και την ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 62%. 
 
Στο πρώτο Πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η εξέλιξη του κόστους της αγοράς και των τιμών των εναλλακτικών και της ΚΕΗ (γνωστής ως ΔΕΗ) τους τελευταίους 12 μήνες. Στον Δεύτερο Πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το τι θα πλήρωναν οι καταναλωτές με και χωρίς την επιδότηση από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα.
Τον Νοέμβριο η χονδρική τιμή είχε μικρή πτώση (-2%) μετά από την σημαντική πτώση του Οκτωβρίου. Ο Δείκτης Τιμών Λιανικής έμεινε σταθερός γιατί η επιδότηση μειώθηκε αναλογικά με τις μειώσεις που έκαναν οι Πάροχοι στα τιμολόγιά τους. Η συμπεριφορά αυτή των Παρόχων είναι πιθανόν αποτέλεσμα της εμπειρίας που απέκτησαν στην διάρκεια των προηγούμενων μηνών ή του φόβου τους ότι αν συνεχίσουν με τα υπερμεγέθη περιθώρια τα κέρδη τους θα φορολογηθούν από το κράτος.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top