360° ΠΡΑΣΙΝΟ

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές
  • Έκπτωση συνέπειας: 50% Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
  • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
  • Χρέωση ενέργειας: 0,055€/kWh + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Μηνιαίο Πάγιο: 6,4€
  • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
  • Ποινή αποχώρησης στον 13 μήνα: 75€
  • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
  • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας Volterra Μου

Έκπτωση Εμπρόθεσμης Πληρωμής: Οι πελάτες που εξοφλούν το σύνολο του λογαριασμού τους εμπρόθεσμα θα λαμβάνουν
άμεσα
στον επόμενο από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό τους, έκπτωση 50% επί της αξίας ηλεκτρικής ενέργειας του
προηγούμενου
λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα

Scroll to Top