Γ1 Νυχτερινό

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Εφάπαξ έκπτωση: Χωρίς εφάπαξ έκπτωση
  • Έκπτωση συνέπειας: Χωρίς έκπτωση συνέπειας
  • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
  • Χρέωση ενέργειας για 0 2000 kWh το 4μηνο: 0,11058 €/kWh + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Χρέωση ενέργειας για > 2000 kWhτο 4μηνο: 0,11936 €/kWh + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Χρέωση ενέργειας νύχτας: 0,07897€/kWh + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα
  • Μηνιαίο Πάγιο: 0,98€ για μονοφασική παροχή 1,88€ Τριφασική παροχή
  • Διάρκεια δέσμευσης: Χωρίς δέσμευση
  • Προκαταβολή εγγύηση: Αντιστοιχεί στην αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται να καταναλωθεί σε διάστημα δύο διαδοχικών λογαριασμών (περίοδος 2 μηνών).
  • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας ebill
Scroll to Top