Γ21

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση

Στον υπολογισμό χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των τιμών ενέργειας και κρατικής επιδότησης
Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της τελικής τιμής Χρέωσης προμήθειας ενέργειας μετά την Κρατική επιδότηση.

Η επιδότηση TEM Νοεμβρίου αφορά καταναλώσεις έως τις πρώτες 2.000kWh. Για τις καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 2.000KWh, η επιδότηση ανέρχεται σε 50€/MW

  • Εφάπαξ έκπτωση: Χωρίς εφάπαξ έκπτωση
  • Έκπτωση συνέπειας: Χωρίς έκπτωση συνέπειας
  • Σταθερότητα τιμής: Οχι ,  Ανακοίνωση τιμής κάθε μήνα ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Χρέωση ενέργειας – Μέσος ‘Όρος περιόδου 1/8 – 30/11: 0,578€/kWh
  • Κρατική επιδότηση – Μέσος ‘Όρος περιόδου 1/8 – 30/11: 0,375€/kWh
  • Τελική τιμή  – Μέσος ‘Όρος περιόδου 1/8 – 30/11: 0,203€/Κwh
  • Μηνιαίο Πάγιο: 1,5€
  • Διάρκεια δέσμευσης: Χωρίς δέσμευση
  • Προκαταβολή εγγύηση: Αντιστοιχεί στην αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται να καταναλωθεί σε διάστημα δύο διαδοχικών λογαριασμών (περίοδος 2 μηνών).
  • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας ebill

 

Scroll to Top