Επαγγελματικό (Γ21)

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Εφάπαξ έκπτωση: Χωρίς εφάπαξ έκπτωση
  • Έκπτωση συνέπειας: 10% Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
  • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
  • Χρέωση ενέργειας: 0,122€/kWh χρέωση ημέρας + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Μηνιαίο Πάγιο: Χωρίς πάγιο
  • Διάρκεια δέσμευσης: Χωρίς Δέσμευση
  • Προκαταβολή εγγύηση: 200
Scroll to Top