Οικία 1 – Νυχτερινό

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Εφάπαξ έκπτωση: Χωρίς εφάπαξ έκπτωση
  • Έκπτωση συνέπειας: 10% Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
  • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
  • Χρέωση ενέργειας: 0,124€/kWh χρέωση ημέρας, 0,10€/kWh χρέωση νύχτας + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Μηνιαίο Πάγιο: 1,2€
  • Διάρκεια δέσμευσης: Χωρίς Δέσμευση
  • Προκαταβολή εγγύηση: 50
Scroll to Top