Οικιακό

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
 • Εφάπαξ έκπτωση:
 • Πρόσθετες υπηρεσίες: Επείγουσα τεχνική βοήθεια για το σπίτι και ασφάλιση περιεχομένου
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης: Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας
 • Έκπτωση συνέπειας: Χωρίς έκπτωση συνέπειας
 • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
 • Χρέωση ενέργειας: 0,09227 €/kWh + ρήτρα οριακή τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
 • Μηνιαίο Πάγιο: 0,38€ για μονοφασική παροχή 1,2€ Τριφασική παροχή
 • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
 • Ποινή αποχώρησης στον 13 μήνα: 40€
 • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας My Account
Scroll to Top