Οικιακο Energy Double Play + Maxi N

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
 • Εφάπαξ έκπτωση: 40€ δώρο από το allazorevma.gr – Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
 • Πρόσθετες υπηρεσίες: Επείγουσα τεχνική βοήθεια για το σπίτι και ασφάλιση περιεχομένου
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης: Επιβράβευση Alpha Bank Bonus με κάθε ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού σας
 • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας My Account

Πρόγραμμα αερίου Οικιακο Energy Double Play

 • Έκπτωση συνέπειας: Χωρίς έκπτωση συνέπειας
 • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
 • Χρέωση ενέργειας: TTF + 0,018 €/kWh ( Διαβάστε Περισσότερα )
 • Μηνιαίο Πάγιο: 4,5€
 • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
 • Ποινή αποχώρησης στον 13 μήνα: 45€

Πρόγραμμα ρεύματος MAXI

 • Έκπτωση συνέπειας: 45% Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
 • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
 • Χρέωση ενέργειας: 0,059€/kWh ημέρα,0,043 €/kWh νύχτα + ρήτρα οριακής τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
 • Μηνιαίο Πάγιο: 2,6€
 • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
 • Ποινή αποχώρησης στον 13 μήνα: 40€
 • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας My Account

 

Scroll to Top