ΗΟΜΕ FIX – Νυχτερινό

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
 • Εφάπαξ έκπτωση: 10€ δώρο από το allazorevma.gr – Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
 • Πρόσθετες υπηρεσίες: Επιστροφή χρημάτων από 4% έως και 10% από την Booking.com
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης: Μέλος του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, της Τράπεζας Πειραιώς
 • Έκπτωση συνέπειας: Χωρίς έκπτωση συνέπειας
 • Σταθερότητα τιμής: Ναι, χωρίς ρήτρα οριακής τιμής
 • Χρέωση ενέργειας: 0,26€/kWh ( Διαβάστε Περισσότερα )
 • Μηνιαίο Πάγιο για κατανάλωση από 0-800 kWh τετραμηνιαίως, δέκα ευρώ (10,00€)
 • Μηνιαίο Πάγιο για κατανάλωση από 801-1400 kWh τετραμηνιαίως, δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (17,50 €)
 • Μηνιαίο Πάγιο για κατανάλωση από 1401-2000 kWh τετραμηνιαίως, είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €)
 • Μηνιαίο Πάγιο για κατανάλωση από 2001 και άνω kWh τετραμηνιαίως, τριάντα πέντε ευρώ (35,00 €)
 • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
 • Ποινή αποχώρησης στον 13 μήνα: 90€
 • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διαχείριση των λογαριασμών σας online και καταχώρησης μέτρησης μέσω της υπηρεσίας MyΗΡΩΝ
Scroll to Top