Ρεύμα 24/7

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Εφάπαξ έκπτωση: 10€ δώρο από το allazorevma.gr – Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
  • Πρόγραμμα επιβράβευσης: Δώρο 200 πόντοι ελίν up επιβράβευση κάθε μήνα!
  • Έκπτωση συνέπειας: Όχι
  • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση
  • Χρέωση ενέργειας: 0,057€/kWh ημέρα + ρήτρα οριακής τιμής ( Διαβάστε Περισσότερα )
  • Μηνιαίο Πάγιο: 2,9€
  • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
  • Προκαταβολή εγγύηση: Χωρίς Χρέωση Εγγύησης με ενεργοποίηση πάγιας εντολής πληρωμής
  • Εξασφαλισμένη Έκπτωση Ενέργειας 40%
Scroll to Top