Ρεύμα Οικιακό Fixed

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση

Πρόγραμμα σταθερής τιμής – Δεν λαμβάνει την κρατική επιδότηση

  • Έκπτωση συνέπειας: Όχι
  • Σταθερότητα τιμής: Ναι
  • Χρέωση ενέργειας : 0,600€/kWh
  • Κρατική επιδότηση: 0€/Κwh
  • Μηνιαίο  Πάγιο: 5
  • Διάρκεια δέσμευσης: 12 μήνες
  • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής

Scroll to Top