ΣΤΑΘΕΡΟ

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
  • Σταθερή τιμή για 1 ολόκληρο έτος, ανεξαρτήτως κατανάλωσης ή τύπου μετρητή
  • 30% έκπτωση επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας και Νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές
  • Μηνιαίο πάγιο 12€
  • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμής
  • Χωρίς εγγύηση με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
  • Χωρίς κρυφές χρεώσεις
  • 12μηνη Σύμβαση, με penalty πρόωρης αποχώρησης
  • ΔΩΡΕΑΝ το myprotergia για έλεγχο του λογαριασμού σας
Scroll to Top