ΣΥΝΕΠΕΙΑ 50% – Νυχτερινό

1
Εισαγωγή
2
Κατανάλωση
3
Αποτελέσματα
4
Ανάλυση
5
Αίτηση
 • Δεν ορίζεται η διάρκεια της έκπτωσης
 • Εφάπαξ έκπτωση:
 • Πρόσθετες υπηρεσίες:
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης: 3% €πιστροφή για πληρωμές με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • Έκπτωση συνέπειας: 50% Περιλαμβάνεται στον υπολογισμό
 • Σταθερότητα τιμής: Όχι, Κυμαινόμενη Χρέωση ( Διαβάστε Περισσότερα )
 • Χρέωση ενέργειας : 0,054€/kWh ημέρα, 0,039€/kWh νύχτα+ ρήτρα οριακής τιμής
 • Μηνιαίο Πάγιο: 4,50€
 • Διάρκεια δέσμευσης: 24 μήνες
 • Ποινή αποχώρησης στον 13 μήνα: το ποσό της έκπτωση που έλαβε από τον Προμηθευτή τις τελευταίες μέχρι και την καταγγελία εκατόν ογδόντα ημέρες (180)
 • υπολογιζόμενο αναλογικά με αναγωγή στο πλήθος των ημερών
 • Προκαταβολή εγγύηση: Μηδενική εγγύηση με την ενεργοποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Διαχείριση των λογαριασμών σας online μέσω της υπηρεσίας my elpedison
Scroll to Top