Ανταγωνισμός ή (Καλή) Τύχη στο Ρεύμα;

Ενθουσιασμός επικρατεί στην κυβέρνηση και σε ορισμένους Λειτουργούς του Τύπου για την μείωση των τιμών του ρεύματος από την 1η του νέου έτους. Αν και στις σχετικές δηλώσεις αναγνωρίζεται ότι αυτή οφείλεται κατά ένα μέρος στην μείωση των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, προωθείται παράλληλα ο ισχυρισμός ότι έχει βοηθήσει και ο κρατικός σχεδιασμός των τιμολογίων. Διαβεβαιώνουν το κοινό ότι η εισαγωγή των χρωματιστών τιμολογίων και ειδικά του πράσινου “ενίσχυσε τον ανταγωνισμό”.
 
Το allazorevma.gr προσπάθησε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που συλλέγει για την κατάρτιση του Δείκτη Τιμών του, να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και των συγκεκριμένων Λειτουργών του Τύπου. Η επεξεργασία των στοιχείων, που παρουσιάζονται στον συνοπτικό πίνακα παρακάτω, δίνει ισχυρές ενδείξεις ότι η πτώση των τιμών οφείλεται στην Καλή Τύχη και μόνο – δηλαδή στην πτώση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν την χονδρική τιμή. Ο ανταγωνισμός όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά μειώθηκε. Τα μικτά περιθώρια των Παρόχων αυξήθηκαν. Οι Πάροχοι  δεν πέρασαν όλη την πτώση των τιμών της χονδρικής στις τιμές λιανικής.
 
Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Η εφεύρεση του “Πράσινου”  τιμολογίου έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής αρνητικά, γιατί η επικοινωνιακή πολιτική του κράτους έχει “δεσμεύσει” την  συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στο τιμολόγιο αυτό που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις το ακριβότερο κάθε Παρόχου (Η μέση λιανική τιμή στον Πίνακα έχει υπολογιστεί με βάση το φθηνότερο τιμολόγιο κάθε Παρόχου σταθμισμένο με το μερίδιο αγοράς του. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές με πράσινο τιμολόγιο – δηλαδή το 95% των καταναλωτών – στην πράξη είναι ακόμα υψηλότερες όπως και το περιθώριο των Παρόχων).
 
Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, δεδομένου ότι οι ελπίδες ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός σε μια αγορά που ο Δεσπόζων Πάροχος έχει το 73% των πελατών, ήταν πάντα φρούδες. Βοήθησε όμως η τύχη – προς το παρόν τουλάχιστον.
 
 
     
  12/2301/2402/24
 Μέση Τιμή Λιανικής148,13139,89134,54
 Μέση Τιμή Χονδρικής136,40122,12111,30
 Μικτό Περιθώριο11,7317,7723,24
 %7,92%12,70%17,27%
     
 
Η Μέση Τιμή Λιανικής είναι οι ανταγωνιστικές χρεώσεις όπως υπολογίζονται στον Δείκτη τιμών του allazorevma.gr. 
Η Μέση Τιμή Λιανικής του Δεκεμβρίου δεν περιέχει την κρατική επιδότηση.
Η Μέση Τιμή Χονδρικής για τον Φεβρουάριο είναι πρόβλεψη με βάση προθεσμιακές αγορές και για όλους τους μήνες αντιστοιχεί στο κόστος αγοράς για πελάτες στην Χαμηλή Τάση (περιλαμβάνει την χρέωση Απωλειών Δικτύου)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Scroll to Top