Για Ιδιώτες

Εξασφαλίστε έναν ενεργειακό σύμβουλο στο πλευρό σας

Το allazorevma.gr, η πρώτη  ιστοσελίδα σύγκρισης τιμών ρεύματος στην Ελλάδα, προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν την πλήρη διαδικασία προμήθειας ενέργειας – από την επιλογή προμηθευτή μέχρι την διαχείριση της σύμβασης – με το έλεγχο, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση των λογαριασμών και την τήρηση των όρων της σύμβασης σε όλη την διάρκεια της.

Αναλυτικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι.

Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα ενέργειας σε μια αναφορά βασισμένη στο δικό σας ενεργειακό προφίλ. Διαβάστε Περισσότερα

Στην διάρκεια της σύμβασης σας υπάρχει η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης τόσο από την δική σας πλευρά (κατανάλωση, καμπύλη φορτίου) όσο και από αυτή του Προμηθευτή (ακρίβεια και ορθότητα υπολογισμών στους λογαριασμούς, τήρηση των όρων της σύμβασης). Διαβάστε Περισσότερα

Scroll to Top