Διαφάνεια Clarus

Πως Κερδίζει Χρήματα το allazorevma.gr;

 

To allazorevma.gr είναι ιδιοκτησία της Clarus Εταιρίας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών – μιας Ανώνυμης Εταιρείας οι μετοχές της οποίας ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Είναι μια κερδοσκοπική δραστηριότητα. Προσφέρει όμως τις υπηρεσίες της στο ευρύ κοινό, δηλαδή στους καταναλωτές ενέργειας, δωρεάν. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο γιατί μοιάζει πολύ με τον τρόπο που λειτουργούν οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Και βεβαίως οι πολυάριθμες ιδιωτικές ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Πως λοιπόν επιβιώνει οικονομικά; Με τους εξής τρόπους:

Κάθε φορά που ένας χρήστης – οικιακός ή μικρός επαγγελματικός καταναλωτής – αλλάζει Πάροχο μέσω της ιστοσελίδας, ο νέος Πάροχος πληρώνει μια μικρή προμήθεια στο allazorevma.gr για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. Η υπηρεσία είναι δωρεάν για τον καταναλωτή.

Ορισμένοι Πάροχοι επιλέγουν να διαφημιστούν μέσω του newsletter της ιστοσελίδας που εκδίδεται δυο φορές την βδομάδα. Επίσης αγοράζουν περιοδικές εκθέσεις με στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά των χρηστών της ιστοσελίδας και της τιμοληψίας της αγοράς.

Τέλος, η εταιρεία έχει έσοδα από την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, τόσο για την επιλογή του κατάλληλου Παρόχου και τιμολογίου όσο και την διαχείριση και παρακολούθηση των ενεργειακών τους δαπανών. 

Το allazorevma.gr  επιτελεί τον κοινωφελή του σκοπό, δηλαδή την δωρεάν παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές, παρουσιάζοντας τα τιμολόγια όλων των ενεργών Παρόχων στην ελληνική αγορά. Αυτό γίνεται με βάση δημόσια διαθέσιμα στοιχεία μέσω μια διαδικασίας περιοδικής τιμοληψίας η οποία καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να είναι ενημερωμένη, πλήρης και ακριβής. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να δεί τα αποτελέσματα της σύγκρισης όλων των ενεργών τιμολογίων υπό τον γενική ταξινόμηση (tab) “Όλα”.

Το allazorevma.gr πληρώνεται αμοιβή για την διεκπεραίωση της διαδικασίας αλλαγής στα προγράμματα των περισσότερων ενεργών Παρόχων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των τιμολογίων των Παρόχων αυτών παρουσιάζονται με ιδιαίτερο τρόπο υπό την γενική ταξινόμηση (tab) “Οι Προτάσεις μας”. Είναι προφανές ότι τα τιμολόγια των συνεργαζόμενων παρόχων γίνονται συχνά πιο ελκυστικά γιατί τόσο οι Πάροχοι όσο και το allazorevma.gr προσφέρουν κίνητρα σε καταναλωτές που θα τα επιλέξουν.

Στην ιστοσελίδα αναφέρονται ευκρινώς  οι Πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή το allazorevma.gr, τόσο στην συνοπτική παρουσίαση τους (Πάροχοι) όσο και στην σελίδα των αποτελεσμάτων της σύγκρισης.  

Η οικονομική οργάνωση, όπως αυτή παρουσιάστηκε παραπάνω, έχει ως αποτέλεσμα ότι ένας Πάροχος μόνος του δεν αποτελεί ποτέ σημαντική πηγή εσόδων της ιστοσελίδας. Έχει ενισχύσει έτσι το allazorevma.gr στην προσπάθεια του να διατηρήσει από την αρχή της λειτουργίας του (το 2015) μέχρι σήμερα την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του. 

 

Clarus ESCo, allazorevma.gr

Clarus, επίθετο (latin), -a, -um = καθαρός, λαμπρός, ξεκάθαρος, σαφής, προφανής, φημισμένος, ένδοξος, διαπρεπής (πηγή – el.wiktionary.org)

Η διαδικασία και η μεθοδολογία σύγκρισης που χρησιμοποιεί το allazorevma.gr είναι απόλυτα ξεκάθαρες και διαφανείς! Οι άνθρωποι της Clarus ESCo ελέγχουν τους τιμοκαταλόγους των παρόχων ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι αλλαγές που πραγματοποιούνται. Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο (πάροχο, καταναλωτή ή δημόσια αρχή).

Scroll to Top