Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις, Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την διαδικτυακή Υπηρεσία «Αλλάζω Ρεύμα».

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα https://allazorevma.gr (η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία Clarus ESCo Α.Ε., με έδρα την Νίκαια, Π. Ράλλη 396, 18451 και ΑΡΜΑΕ 009269201000 (η «Εταιρεία»), η οποία και την διαχειρίζεται. Η επίσκεψη και χρήση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της Ιστοσελίδας αυτής καθώς και κάθε υπηρεσίας που αυτή παρέχει σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

  1. Περιγραφή της ιστοσελίδας και της υπηρεσίας

Η Ιστοσελίδα παρέχει στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελληνική επικράτεια την δυνατότητα να έχουν μία συγκριτική εικόνα των τιμολογίων που είναι δημοσιευμένα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να διευκολύνει την απόφαση τους για το ποιος είναι πιο κατάλληλος για τις δικές τους καταναλωτικές ανάγκες.

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής στηρίζονται στα δημοσιευμένα και δημοσίως προσβάσιμα τιμολόγια των προμηθευτών υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και εξαρτώνται απόλυτα από τις πληροφορίες που οι καταναλωτές εισάγουν στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας. Εάν τα στοιχεία κατανάλωσης ή τα τιμολόγια των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλάξουν στο μέλλον, τότε η δαπάνη και το όφελος που θα προκύπτουν θα είναι διαφορετικά. Προτείνουμε στους χρήστες της Ιστοσελίδας να πειραματιστούν με τους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα τους εισάγοντας εναλλακτικά στοιχεία κατανάλωσης αν προβλέπουν ότι θα μεταβληθούν σημαντικά στο μέλλον.

  1. Ευθύνη και περιορισμός της

Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της σχετικής σύγκρισης των τιμολογίων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι απολύτως σωστά αφού εξαρτώνται από τις πληροφορίες που καταχωρεί ο χρήστης/καταναλωτής και τις οποίες η Εταιρεία μας ούτε επιθυμεί ούτε δύναται να ελέγχει.

Επιπλέον κάθε καταναλωτής και χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά ο ίδιος υπεύθυνος για την εκπόνηση της σχετικής έρευνας αγοράς και την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας αφού ενημερωθεί και λάβει υπόψη τυχόν εποχικές προσφορές κάθε προμηθευτή καθώς και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που συνοδεύουν τα τιμολόγια και τις προσφορές τους και μπορεί να αλλάζουν την τελική χρέωση του.

Συνεπώς, κάθε πληροφορία και περιεχόμενο που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή. Συνακόλουθα, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των σχετικών υπολογισμών για την παρουσίαση του επωφελέστερου τιμολογίου, αφού τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας αποτελούν απλώς μία ενδεικτική εικόνα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας την δεδομένη στιγμή που την επισκέπτεται ο χρήστης/καταναλωτής και ανάλογα με τα δεδομένα που αυτός εισάγει στα σχετικά πεδία όσο και για την τελική επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τον καταναλωτή και χρήστη. Αποτελέσματα συγκρίσεων, σχολιασμοί, απόψεις και άλλο συναφές υλικά που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα, δεν δύνανται να νοούνται ως επαγγελματικές συμβουλές ή προσκλήσεις για σύναψη συμβάσεως. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε τέτοιου είδους υλικό προς οποιονδήποτε επισκέπτη και χρήστη της Ιστοσελίδας ή προς όποιον τρίτο τυχόν ενημερώνεται για οποιαδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι παρά την συνεχή ενημέρωση της Ιστοσελίδας και τον συνεχή έλεγχο της διαδικασίας για την σύγκριση των τιμολογίων από την Εταιρεία, είναι δυνατό οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα κάποιες φορές να μην φαίνονται επαρκείς ή ορθές. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας μέσω email contact@clarusesco.com, τηλ. 2107250117.

Η Εταιρεία εξάλλου αν και σκοπεύει να έχει την Ιστοσελίδα της διαθέσιμη και λειτουργική καθ’ όλο το 24ωρο και κάθε ημέρα, των εξαιρουμένων και αργιών περιλαμβανομένων, δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία και πρόσβαση των χρηστών/καταναλωτών στην Ιστσελίδα, ούτε αποδέχεται οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση, ολικής ή μερικής, μη προσβασιμότητας ή διαθεσιμότητας των λειτουργιών της.

Τέλος, αν και η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονα συστήματα προστασίας της Ιστοσελίδας από κυβερνοεπιθέσεις, διάδοση ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και, γενικώς, οιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού, ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κυβερνοεπιθέσεις που τυχόν γίνουν μέσω της Ιστοσελίδας της από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, από ιούς ή άλλα τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να προσβάλλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή των χρηστών, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό που οφείλονται στη χρήση της Ιστοσελίδας μας ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Ιστοσελίδα μας ή οιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα του Διαδικτύου στην οποία τυχόν ανακατευθύνεται ο χρήστης.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πρόσβαση ιστοσελίδων τρίτων μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων (links) και υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στους οποίους δύναται να παραπέμπεται ο χρήστης είτε από την Εταιρεία είτε από τους λοιπούς χρήστες της Ιστοσελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία επίσης για οποιεσδήποτε δηλώσεις, πληροφορίες, περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που δημοσιεύονται σε, ή μπορεί να είναι προσβάσιμα από, ιστοσελίδες τρίτων.

Σε κάθε περίπτωση η συνολική ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι κάθε καταναλωτή ή και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το Νόμο βαθμό και δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση τυχόν αποθετικής, έμμεσης και παρεμπίπτουσας ζημίας καθώς και απώλεια πελατών.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνει το σύνολο των κείμενων, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες τα σχέδια, τα βίντεο, τους ήχους κλπ. (εφεξής Περιεχόμενο), τα σήματα (είτε εμπορικά είτε υπηρεσιών) καθώς και ο κώδικας λογισμικού που χρησιμοποιείται για την λειτουργικότητα και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Στο Περιεχόμενο περιλαμβάνονται και τα τυχόν σχόλια των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας καθώς και το περιεχόμενο που εισάγεται είτε από τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας είτε από τρίτους στις σχετικές υπηρεσίες συζητήσεων (chat, forum, faq κλπ.).

Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Εξαιρείται το περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας απευθύνεται σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική επικράτεια και διατίθεται μόνο για την προσωπική τους ενημέρωση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Εταιρείας ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://allazorevma.gr/epikoinonia/.

  1. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, Πολιτική Ορθής Χρήσης των λειτουργιών της και Προσωπικά Δεδομένα

Α.Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας επιτρέπεται μόνο σε προσωρινή βάση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τις λειτουργίες και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας χωρίς προειδοποίηση ή οιαδήποτε ευθύνη. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε επιμέρους μέρη αυτής ή σε κάποιες λειτουργίες της μπορεί να περιοριστεί ή να καταστεί ελεγχόμενα προσβάσιμη μετά από σχετική εγγραφή των χρηστών στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ιστοσελίδας (registration), με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της λειτουργικότητας της.

Στην περίπτωση που για την πρόσβαση των χρηστών σε κάποιες λειτουργίες της Ιστοσελίδας χρειάζεται αυτός να αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης πρόσβασης (user name και password) τότε κάθε χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να χειρίζεται τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές, και δεν θα πρέπει να τις γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε χρήστη, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας, ο χρήστης αυτός δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης.

Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τη διασφάλιση ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση Ιστοσελίδα μας με χρήση των στοιχείων αναγνώρισης του έχουν επίγνωση αυτών των όρων, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η απώλεια των προσωπικών πληροφοριών που είναι πέρα από τον έλεγχό της.

Β.Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι επιτρεπτή μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν εμποδίζει την ορθή της λειτουργία και την πρόσβαση των άλλων χρηστών. Οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας
δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα εισάγοντας εν γνώσει τους ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Επίσης απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον διακομιστής στον οποίο αποθηκεύεται αυτή ή σε οποιοδήποτε server, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στους χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα να σχολιάζουν επίκαιρα θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας ή να διατυπώνουν την προσωπική τους εμπειρία από την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Συνακόλουθα οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες της ορθής συμπεριφοράς στις περιπτώσεις που δημοσιεύουν σχόλια ή παρατηρήσεις στα σχετικά τμήματα της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η δημοσίευση περιεχομένου που είναι συκοφαντικό ή εξυβριστικό ή παραβαίνει τα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), τα χρηστά ήθη και την γενετήσια αξιοπρέπεια, όπως επίσης η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων, τα ρατσιστικά μηνύματα και οι προσωπικές επιθέσεις, η άμεση ή έμμεση διαφήμιση και το spamming καθώς και η προσπάθεια προσέλκυσης πελατών μέσω της Ιστοσελίδας ή η πώληση (απαγορευμένων ή μη) από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών, η δημιουργία παραπλανητικών εντυπώσεων για την ταυτότητα του χρήστη, η διανομή λογισμικού και παράνομου περιεχόμενου και γενικά κάθε πράξη που αντιβαίνει το Νόμο. Επίσης απαγορεύεται η παρεμβολή ή η παρεμπόδιση, μέσω κώδικα HTML/CSS ή άλλων, της ομαλής λειτουργίας και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Οιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω δύναται να επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του χρήστη από τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτήν της διαδικτυακής του διεύθυνσης IP) και την ενημέρωση των αρχών για τις τυχόν παράνομες πράξεις.

Γ.Η Εταιρεία τηρεί πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων για την προστασία των χρηστών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας από ανεπιθύμητη χρήση των δεδομένων τους αυτών, η οποία περιγράφεται παρακάτω.

  1. Ισχύς και Τροποποίηση

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους ισχύουν άμεσα και στο σύνολο τους και διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι τυχόν αντίθετος με το ισχύον νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τις υπηρεσίες και λειτουργίες της Ιστοσελίδας καθώς και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών και επισκεπτών αυτής Ουδεμία τέτοια τροποποίηση θα ισχύει αν δεν επιβεβαιώνεται εγγράφως από την Εταιρεία ή ενσωματώνεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα.

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών ή επισκεπτών της Ιστοσελίδας οι οποίοι δεσμεύονται πλήρως από αυτούς με μόνη την επίσκεψη τους σε αυτήν και χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Scroll to Top